Co najdete v podzimních číslech skautských časopisů? Prolistujte je s námi

Přečtěte si anotace a neváhejte stáhnout a prolistovat celá čísla na casopisy.skaut.cz. Pokud vás napadá, co byste na časopisech rádi vylepšili, nebo jaké téma máme zařadit, ozvěte se, budeme rádi!

S rovery se podíváme na téma skauting v rámci různých zemí a náboženství, Skaut se zaměřuje na družinové plány, Skauting se věnuje vedoucím a dětem, jejich shledáním a návratům. Ve Skautském světě si přečteme o odvaze i o skautských závětích. Ve světýlku se čtenáři společně s Čolky připraví na přicházející podzim a benjamínci mohou společně objevovat svět stromů.

A nastraž uši! Skautské časopisy i tentokrát mají svou audioverzi. Vybrané třešničky z každého z nich jsme přečetli za tebe, tobě tudíž stačí jen nandat sluchátka a zmáčknout play. 

Roverský kmen

Věřím, tedy jsem.  V prvním čísle nového školního roku se díváme z různých úhlů pohledu na spojení skauting-víra. V tématu tohoto čísla se naši redaktoři zaměřili na skauting v rámci různých zemí a náboženství. Rovněž si čtenáři mohou přečíst rozhovor o duchovních hodnotách se skautským knězem Křikem, který mimo jiné slouží skautské bohoslužby. Z trochu jiného soudku nabízíme také pohled na konspirační teorie článkem V zajetí pravěkého mozku a na skautskou výchovnou metodu pro rovery. A v neposlední řadě zcela jistě stojí za přečtení strhující reportáž z živelné katastrofy, která letos postihla jižní Moravu.

Prohlédnout nové číslo časopisu 

Skautský svět

V říjnovém Skautském světě si přečtete o odvaze i o skautských závětích. V hlavním tématu čísla se věnujeme dosud méně známé formě podpory různých projektů, včetně těch skautských. Jde o dar prostřednictvím závěti. Přečtěte si více o tom, jakým způsobem můžete ve své závěti podpořit třeba i skauting a kdo vám může pomoci s jejím sestavením. První z nové série rozhovorů (nejen) o odvaze jsme vedli s Annou Šlechtovou - Pírkem, která byla dlouholetou koordinátorkou projektu Rekola v Českých Budějovicích, nyní je odbornou garantkou projektu Patronáty ve Skautském institutu a členkou ekologického odboru Junáka. Kristýna Menclová - Tynus ve své reportáží vzpomíná na květnovou šestisetkilometrovou cestu po severní hranici republiky. Začala v nejzápadnějším bodě Česka a skončila v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. Článek se velmi příhodně jmenuje Cesta k lidem, cesta k sobě. V dalších nových rubrikách si budete moci číst rozhovory s lidmi, kteří stojí za rekonstrukcemi nebo péčí o skautské klubovny a základny, nebo v rubrice Rodina a skauting o tom, jak se skautům daří skloubit jejich skautské aktivity s časem pro rodinu. V první článku této rubriky píše Petra Holíková - Peťa z VLŠ a VLK Lyra o tom, jak probíhala jejich loňská lesní škola, kterou se rozhodly přizpůsobit tomu, aby na ní mohly být instruktorky i účastnice i se svými dětmi.

Prohlédnout nové číslo časopisu

Skauting

První číslo Skautingu v novém ročníku se věnuje vedoucím a dětem, jejich shledáním a návratům. Návratům do škol, skautských kluboven a dalších kroužků, které s sebou nesou i určitá rizika. Jak můžeme pomoci klukům a holkám zvládat nároky a stres spojené s návratem do školních lavic? Jaké prostředí pro ně máme v příštích měsících v našich oddílech vytvářet? Na tyto otázky hledáme odpovědi společně se skautskými vedoucími a vzdělavateli/kami a v rozhovoru se na ně ptáme pedagoga Dalibora Levíčka. Mimo hlavní téma se můžete v říjnovém čísle seznámit se specifiky australského skautingu nebo zjistit, jak vám a vašemu oddílu může Skautský institut pomoci postavit se čelem klimatickým změnám. Celé číslo je navíc možné číst v elektronické podobě na webu casopis.skauting.cz.

Ben Já Mína Benjamínci v podzimním čísle Ben Já Míny společně objevují svět stromů. 20. října je totiž jejich Mezinárodní den. Ochutnávají některé jejich plody, počítají letokruhy, dělají pokusy s listy či si o stromech zpívají. Číslo časopisu jako vždy doplňuje metodická příloha nabitá dalšími tipy a nápady.

Metodika k tomu číslu je zdarma ke stažení na: https://benjamina.skaut.cz/metodiky-k-casopisu

Ben Já Mína a lesní bytosti i některá další starší čísla si můžete jednotlivě. Více informací získáte na: https://benjamina.skaut.cz/prodejny

Světýlko

V říjnovém Světýlku se čtenáři společně s Čolky připraví na přicházející podzim, seznámí se s podzimními svátky a tradicemi a načerpají inspiraci k aktivitám s podzimní přírodou. Mohou si tak vyrobit větvíka, uvařit šípkový čaj nebo přichystat trnkový kompot.  Na dalších stranách se Světýlko věnuje první pomoci a základním znalostem při komunikaci se záchrannými složkami, připomíná denní příkaz každodenního dobrého skutku a ukazuje státní vlajku jako jeden ze symbolů ČR. Novými rubrikami Světýlka jsou pokusy na doma nebo družinovou schůzku, podzimní hýbánky s nápady pro zdravý pohyb a doprava o nástrahách na silnici... Nechybí ani tradiční Syslíkova povídka, malované čtení odborka či hlavolam...

Prohlédnout nové číslo časopisu

Skaut

Říjnový Skaut se zaměřuje na družinové plány. V anketě se ptá na plány družin v novém skautském roce, vybízí k zapojení odborek do družinové činnosti a pro její činnost nabízí novou rubriku s cool pokusy do klubovny nebo sportovní stranu pro zlepšení fyzičky. V říjnovém čísle nechybí další deskovka, tentokrát zamíchaná do kuřecí paelly a je z toho "Souboj na nože". Do družinových plánů patří i stezka, říjnový Skaut proto nabízí pokrok v oblasti vztahů a to jak v oddíle nebo doma, tak třeba ve škole. Pro zlepšení vztahů je fajn mít v družině nějakou společnou zálibu, i na to myslí říjnový SKAUT. Tradičně nechybí článek z oblasti aktivního občanství, tentokrát na téma chovů zvířat, turbánková spása ve skautském pokladu nebo přírodní rubrika na téma pomoci krajině pro lepší hospodaření s vodou.

Prohlédnout nové číslo časopisu

Prohlédnout nové číslo časopisu

Staň se hodnotitelem/hodnotitelkou časopisů

Hledáme proto dlouhodobé hodnotitele a hodnotitelky skautských časopisů, kteří si po přečtení časopisu  najdou chvilku na vyplnění krátkého dotazníku a dané číslo pro redakci zhodnotí. Kromě cílených otázek bude prostor i na delší vlastní hodnocení. Může to být časopis určený pro tebe, nebo pro děti ve tvém oddíle. Díky za pomoc!  Jdete do toho?  

Chci dávat časopisům zpětnou vazbu

Potřebujete časopisy přiobjednat?

Přiobjednání není složité. Využijte k objednání stránky send.cz.

Přišel časopis všem?

Zkontrolujte, jestli nové číslo časopisu přišlo všem, i vašim nováčkům. Návody najdete zde. 

Za TDC
Petra Daněčková (Peťule)