Právě teď je vhodný čas vybrat či doporučit skautskou vzdělávací akci na rok 2023

V dřívějších letech obvykle vycházela před koncem kalendářního roku tištěná příloha časopisu Skauting, která zahrnovala mj. přehled plánovaných vzdělávacích akcí na následující rok. Pro rok 2023 tomu tak ale není, a to z několika důvodů.

Tištěná příloha je v dnešní době finančně nákladnou záležitostí. Hlavně ale máme plně funkční Databázi vzdělávacích akcí, přístupnou na kurzy.skaut.cz, ke které se vyplatí vracet opakovaně.

Do této databáze se v průběhu celého roku průběžně načítají informace o připravovaných vzdělávacích akcích, podle toho, jak je pořádající týmy zveřejňují ve  skautISu. Dřívější tištěný přehled nikdy neobsahoval informace o všech akcích v nadcházejícím roce, protože o konání některých z nich se týmy rozhodovaly později. Zatímco tištěný přehled tak brzy zastarával, online databáze je stále aktualizovaná. Proto stojí za to se na kurzy.skaut.cz  opakovaně vracet.

Nabídka skautského vzdělávání je pestrá. Zahrnuje příležitosti k získávání skautských kvalifikací (čekatelská zkouška, vůdcovská zkouška, kapitánská zkouška a další), ale i mnoho možností využitelných k osobnímu rozvoji nebo k získávání většího vhledu do skautské metodiky a skautské praxe. Spadají sem lesní kurzy a školy s dlouhým hlavním během, víkendové kurzy, ale i různé krátké semináře.  

Pro řadu vzdělávacích akcí je začátek kalendářního roku dobou spuštění přihlašování. S výběrem konkrétní vzdělávací akce vám jistě mohou pomoci doporučení dřívějších účastníků nebo konzultace s výchovným zpravodajem, pokud ho vaše středisko má. Základní rady pro výběr akce najdete také na Křižovatce.

V posledních letech se potýkáme s nedostupností čekatelských a částečně i vůdcovských kurzů. Databáze ukazuje, že i pro tyto typu kurzů jsou aktuálně otevřená přihlašování, případně se budou brzy otevírat další. Využijte tuto příležitost. Pokud vám to nevyjde, lze předpokládat, že se v databázi objeví informace o dalších kurzech v průběhu roku. Jak je uvedeno výše, některé týmy informace o svém kurzu zveřejňují později. Vedle toho stále vznikají kurzy nové, zejména čekatelské. 

Rozhodně doporučuji také účast na nekvalifikačních akcích. Nezískáte na nich sice kvalifikační stupeň, ale mohou vás velmi obohatit jak pro oddílovou činnost, tak pro osobní život.

Skautské vzdělávání, ať už kvalifikační nebo nekvalifikační, nemá být jen formální záležitostí. Především představuje příležitost k osobnímu rozvoji, k získávání inspirace, k navazování přátelství, k prožívání skautingu do hloubky.

Ať vás to na vzdělávacích akcích baví!

Dobrý rok!

Filip Hlavinka - Mukóki
zpravodaj VRJ pro vzdělávání