Přes 60% dotázaných už přijalo dospělého nováčka do střediska – zjisti více ze sond

Kolem 90% dotázaných vedoucích z oddílových, střediskových a dalších skautských týmů stojí o spolupráci s dospělým bez skautské minulosti. Téměř polovina z nich v poslední době nováčka přijala. Takové jsou některé z výsledků skautských Sond na téma dospělých nováčků. V červnu 2021 odpovídalo celkově 346 vedoucích.

Tady jsou další výstupy Sond a nabídka již existující podpory:

 1. Důležitost možnosti přijmout dospělého nováčky

Pro oddíly i střediska je možnost přijímání nováčků důležitá. Pro oddíly však o něco méně, než u středisek. Může tomu tak být proto, že v rámci střediska je větší škála možností zapojení nováčků než v oddíle a také se střediskové role obsazují hůře, neboť je snažší identifikace s oddílem. V každém případě se jedná o jednu z cest, jak doplnit týmy jednotek nejen v případě nedostatku vedoucích.

 1. Ochota přijmout dospělého nováčka do týmu

Téměř všichni jsou ochotni přijmout nováčka do svého střediska či oddílu, dokonce 34% dotázaných ze středisek je aktivně hledá zvenčí. Nejčastěji je oslovují z řad kamarádů a známých, rodičů dětí a bývalých členů. V případě již přijatých nováčků do střediska se nejčastěji přidali na doporučení někoho kolem nich. U oddílů a dalších skautských týmů naopak nejvíc nováčci sami oslovili jednotku či konkrétní tým.

 1. Přijetí dospělých nováčků v posledních dvou letech

Přes 60% respondentů za poslední dva roky přijalo nováčka do svého střediskaDo oddílů pouze 42% dotázaných. U ostatních skautských týmů je to obdobné jako u oddílů. Nováčci jak ze středisek, tak z oddílů se nyní nejčastěji věnují přímo práci se členy a členkami v konkrétním oddíle. Na začátku měla/má třetina přijatých nováčků svého patrona, který jim pomáhá se začleněním do jednotky či týmu.

 1. Podpůrné nástroje

Z podpůrných nástrojů je nejvíc známá sekce na Křižovatce a následuje Dobrovolnická dohoda a metodika Dospělí vítáni. Průměrně 37% respondentů nezná žádnou již vytvořenou podporu. Některé materiály vyšly teprve letos, tedy je přirozené, že se ještě nedostaly ke všem. Reálně při nabírání a přijímání nováčků většina vedoucích nevyužila žádnou podporu.

 1. Další podpora pro práci s dospělými nováčky

Tipů se sešlo poměrně hodně, za to děkujeme. Některé jsou na samotných oddílech, střediscích a dalších týmech, např.:

 • vytvořit přehled “kdo je kdo ve středisku”
 • speciální akce pro nováčky v rámci okresu – nechat je zažít opravdový skauting, věnovat se skautské výchovné metodě, dát dost prostoru navzájem se poznat apod.
 • napárovat k nováčkovi patrona z řad střediska, který ho bude vším provázet

Jiné jsou již vytvořené (např. metodika Dospělí vítáni). Co se týká kvalifikačních vzdělávacích kurzů pouze pro dospělé nováčky, tak nyní se žádné takové nechystají a ani to není v plánu. Je velmi důležité, aby se nováčci dostali do kontaktu s dalšími činovníky a činovnicemi, které skautskou výchovou prošli a mohou předat cenné zkušenosti, pomoct navnímat skauting atd. 

Další tipy přijímáme k dalšímu zvážení – jestli a jak s nimi pracovat, ale také zda je vytvářet centrálně, či regionálně. Jsou jimi např.:

 • sdílení zkušeností napříč jednotkami, které chtějí pracovat s dospělými nováčky nebo s nimi již pracují,
 • vytvořit konkrétnější příklady komunikace, osnovu pro první rozhovor s nováčky,
 • zařadit “téma” nováčků do vzdělávacích akcí.

Tyto hlavní zprávy ale ani zdaleka nejsou vším, co jsme se ze sond dozvěděli. Zajímá vás více? Podívejte se na kompletní prezentaci výsledků sond o dospělých nováčcích.

ODKAZ NA SONDY

Výzva

Máte-li nějaké materiály, které jste v jednotce vytvořili pro práci s dospělými nováčky, budeme rádi za jejich sdílení. S vaším souhlasem by mohly být inspirací také pro ostatní. Neváhejte nám v takovém případě napsat na personalistika@skaut.cz.

Kateřina Slavíková – Kačka koordinátorka personalistických projektů