Představujeme praktický rozcestník pro skautské vedoucí k tématu klimatické změny

Klimatická změna je neoddiskutovatelným faktem. Možností, jak můžeme skautskou činností přímo ovlivnit snižování jejích dopadů, není mnoho, to ale neznamená, že se o to nemáme snažit. Člověkem způsobená klimatická změna je a bude dramatickým zásahem do života na Zemi.

Velkou výzvou skautské výchovy se tak stává zejména to, jak připravit generace kluků a holek na život, který klimatická změna přinese. A jak zvyšovat jejich odpovědnost za svá současná a budoucí rozhodnutí a způsob života, který nebude dále přispívat k devastaci planety. Jako podporu pro práci s tématem klimatické změny v oddílech přinášíme na Křižovatce přehledný rozcestník skaut.cz/klimatickazmena možností a zdrojů, které se k tématu nabízejí.

Téma klimatické změny není ve skautské činnosti novinkou. Na ústřední úrovni se mu věnuje ve vzájemné spolupráci hned několik subjektů - ekologický odbor, odbor Skauti na Zemi, Skautský institut a Kaprálův mlýn. Ve své agendě ho má Výkonná rada a Náčelnictvo.

V roce 2020 se na zadání Výkonné rady uskutečnil Klimatický seminář. Jeho účastníci připravili několik návrhů, jak s tématem pracovat v různých oblastech skautské činnosti a jak se jako organizace samotná chovat zodpovědně. V září 2021 pak Náčelnictvo projednalo návrh prvních opatření k realizaci v následujícím roce a plány pro další rok se připravují. Téma je také jedním ze zvažovaných témat příští strategie organizace.

A protože z výše zmíněného už vzešlo nemálo věcí zajímavých pro ty, kteří přemýšlí, jak ve skautské činnosti s tématem pracovat, přinášíme je všechny na jednom místě nově na Křižovatce na adrese skaut.cz/klimatickazmena. Vedoucí tu najdou pestrou paletu možností, jak s tématem pracovat. Další část je věnovaná vzdělavatelům a pořadatelům akcí a poslední pak skautským stavitelům. Rozcestník budeme průběžně aktualizovat tak, jak budeme práci s tématem v organizace dále rozvíjet. 

A ptáte-li se, na čem dalším v tématu pracujeme, pak je to například

  • tématické programy připravené pro vzdělávací kurzy
  • cílený sběr příkladů dobré praxe, jak oddíly s tématem pracují
  • metodická podpora pro jednotky a stavitele, kteří chtějí využít tzv. “zelených dotací” pro stavbu nebo rekonstrukci
  • zpracování dílčích analýz jako podklad pro další kroky organizace

O dalších krocích bude na základě návrhu Výkonné rady rozhodovat opět Náčelnictvo, pravděpodobně na svém zářijovém zasedání.

Bára Tichavová - Rozárka | klimatickazmena@skaut.cz 
místostarostka a zpravodajka pro program