Pracovní volno s náhradou mzdy či platu – odpovědi na nejčastější dotazy

Již třetím rokem mohou zaměstnanci žádat o týden volna s náhradou mzdy či platu na skautské tábory a podobné akce pro děti a dospívající. Většina žádostí je “sociálkou” vyřízena kladně. Po loňských zkušenostech jste se ptali, jak postupovat v případě rozdělení či vzniku nového střediska, zda a jak je možno čerpat 7 dnů volna s náhradou mzdy a zda mohou žádat i učitelé. Zde jsou odpovědi.

Vedu tábor organizovaný střediskem, které existuje méně než 5 let. Mohu čerpat pracovní volno s náhradou mzdy?

Zákon stanovuje, že organizace pořádající tábor musí být právnickou osobou zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob alespoň 5 let a práce s dětmi a mládeží musí být její hlavní činností (viz. § 203a zákoníku práce). Nová střediska ale obvykle nevznikají “na zelené louce”. Buď vzniknou rozdělením původního střediska nebo odštěpením části střediska. V těchto případech by měla být doložitelná právní, hospodářská i personální kontinuita. Argumenty, které v některých případech vedly ke schválení náhrady mzdy i u vedoucích táborů z nových středisek:

  • Středisko není nové, vzniklo rozdělením původního střediska na dvě, resp. odštěpením od původního střediska. Kontinuita je doložena dokumenty o dělení střediska.
  • Středisko je pobočným spolkem Junáka - českého skauta, jehož právní kontinuita je nezpochybnitelná.
  • V jednom případě dokonce uspěl argument, že zákon vyžaduje kontinuitu právnické osoby, nikoliv stejné IČO.

V konkrétních případech však konkrétní OSSZ rozhodují různě. S tím je třeba počítat i do budoucna - poslední slovo má vždy místně příslušná OSSZ. 

Jak dlouhý je týden, na který mohu žádat náhradu mzdy? A mohu si sám/​sama určit, na kterou část tábora žádám náhradu mzdy?

Záleží na tobě, od kterého dne tábora zaměstnavatele o placené volno požádáš. Nemusí se shodovat se začátkem tábora. Od prvního kalendářního dne uvedeného v žádosti se ale počítá týden jako 7 po sobě následujících dnů. Z nich ti OSSZ prostřednictvím zaměstnavatele proplatí jen ty dny, na které podle běžného rozvržení tvého pracovního rozvrhu připadá tvůj pracovní den. U nejběžnějšího rozvržení pracovní doby pondělí - pátek ti tedy obvykle proplatí 5 dnů. Pokud požádáš o pracovní volno s náhradou mzdy od 1. července 2023, bude vyplacena náhrada mzdy jen za 3 dny, protože v prvních 7 kalendářních dnech července je víkend a dva státní svátky. V tomto případě tedy doporučujeme na začátek tábora čerpat dovolenou a o pracovní volno s náhradou mzdy žádat až od druhého týdne tábora. 

Pokud tobě a tvému zaměstnavateli nevadí trocha papírování navíc, je možné vyčerpat náhradu za 7 pracovních dnů. Období, na které žádáš náhradu mzdy či platu, lze totiž rozdělit. Např. požádáš o 3 pracovní dny na lyžák o jarních prázdninách a pak o 4 pracovní dny na letní tábor apod. Celkem týden = max. 7 pracovních dnů za rok. Stále ale platí, že od prvního dne uvedeného v žádosti běží 7 kalendářních dnů. První akce tedy musí být kratší než týden. 

Detaily a konkrétní příklady najdeš ve výkladu ČSSZ.

Mohou o pracovní volno s náhradou mzdy žádat učitelé?

Učitelé čerpají během všech prázdnin v roce tato "volna":

  1. dovolená
  2. studijní volno
  3. pedagogický pracovník vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, a na místě, které si sám určí (Zákon č. 563/​2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, §22a Pracovní doba pedagogických pracovníků)
  4. neplacené volno

O pracovní volno v obecném zájmu a týden s refundací mzdy či platu je možné žádat. Doporučujeme se na tom ale předem dohodnout s vedením a mzdovou účetní školy. Většina učitelů to prostě nepotřebuje. Pokud bys ale neměl/​a dostatek dovolené a měl/​a si brát neplacené volno, pak je určitě na místě žádat na tábor či jinou akci pro děti o pracovní volno  s náhradou mzdy či platu podle §203a zákoníku práce. Tuto možnost určitě oceníš, pokud budeš chtít jet se svou družinou na Národní skautské jamboree v květnu 2023 nebo jinou akci, která se koná ve dnech školní výuky.

A jedno číslo na závěr

Pro rok 2023 je určena maximální částka refundace mzdy či platu na 39.306 Kč.

Další informace najdeš v článku Týden placeného pracovního volna na tábory na Křižovatce. Pokud v článku nenajdeš odpovědi na své otázky nebo narazíš u svého zaměstnavatele či OSSZ na nějaký problém, kontaktuj nás na lide@skaut.cz.

Přejeme vydařené tábory a úspěšné žádosti o náhradu mzdy i v roce 2023!

Petra Bašová - Fidla a persotým kanceláře ústředí