Pozvánka na seminář Úvod do kritického myšlení a práce s globálními tématy od NaZemi 26. 11. 2021

AKCE ZRUŠENA PRO NEDOSTATEK ÚČASTNÍKŮ Rádi bychom Vás pozvali na seminář o kritickém myšlení od organizace NaZemi, který se bude konat v Brně. Záměrem semináře je nabídnout ochutnávku přístupu, metod i obsahu dlouhodobého kurzu Kritické myšlení a globální témata (80 hod), který se uskuteční v průběhu roku 2022.

AKCE ZRUŠENA PRO NEDOSTATEK ÚČASTNÍKŮ

Seminář proběhne v pátek 26. 11. 2021 od 9 do 17 hod na adrese: NaZemi, Centrum Syřiště, Kounicova 42, Brno. Možnost přihlašování zde do čtvrtka 18. 11. 2021. Seminář se bude konat v případě, že se přihlásí 8 a více osob.

Přihlásit se na seminář

Seminář je realizován s podporou odboru Skauti NaZemi. Účast na semináři je zdarma, jedinou podmínkou je být registrovaným členem či členkou Junáka starší 15ti let. V rámci semináře bude zajištěn i oběd a drobné občerstvení během dne. Seminář je určen pro skautské vedoucí i skautské vzdělavatele a vzdělavatelky, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblasti práce s kritickou gramotností a otevíráním globálních témat, ať už ve skautských oddílech či na skautských kurzech. A případně na něj navázat dlouhodobým kurzem.

Účastníci a účastnice semináře si na vlastní kůži vyzkouší, jaké to je účastnit se programů, které jsou vedeny metodami kritického myšlení a řídí se principy konstruktivistické pedagogiky. Společně se podíváme na jakých kořenech přístup podporující kritické myšlení ve výchově a vzdělávání může stavět a jak jej přetavit v praktickou realizaci. Představíme si program Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Na příkladu modelových programů si ukážeme konkrétní metody a analyzujeme přístupy v nich použité. Zaměříme se na konkrétní možnosti uplatnění v praxi vedení skautských oddílů či přípravy skautských kurzů.

Seminář povede Anna Hubáčková z organizace NaZemi, která je zároveň skautkou a zná kontext vedení oddílu či přípravy skautského kurzu.

Při plánování seminářů zohledňujeme možnost další vlny pandemie, program tomu bude skrze potřebná opatření přizpůsoben (konání v menším počtu, online, příp. odklad s ohledem na nařízená omezení) a všechny přihlášené budeme o situaci průběžně informovat.

NaZemi
Kateřina Pijáčková