Registrace na HelpDesk běží už jen do 22. ledna. Potkáme se na celostátním vzdělávacím setkání pro střediskové týmy?

Neváhej s přihlášením! Setkání proběhne 31. 3. – 2. 4. 2023 a je určeno všem, kteří se podílí na vedení střediska, okresu, či kraje (vedoucí, tajemník, zpravodaj, fundraiser, hospodář, člen revizní komise, správce klubovny atd.) a chtějí svou práci odvádět nejen kvalitně, ale také z ní mít radost.

Proč se přihlásit?

HelpDesk nejsou jen znalosti, které si odvezeš, ale i dovednosti, zkušenosti a nápady ostatních. Setkání s inspirativními lidmi a motivace do další činnosti.

Co je HelpDesk?

TRADICE – celostátní akce HelpDesk se koná každé dva roky

VEDENÍ – užijte si pestrý program pro všechny, co se podílí na vedení střediska, okresu či kraje

PODPORA – zvyšte kvalitu činnosti v jednotkách a nechte se podpořit

ODMĚNA – získejte dobrý pocit z odvedené práce

ZNALOSTI – odvezte si nové dovednosti, znalosti a zkušenosti

INSPIRACE – setkejte se s inspirativními lidmi a osobnostmi

MOTIVACE  – načerpejte nápady ostatních a motivaci do další činnosti

Může nás jet víc?

Abys na to nebyl sám/​sama, domluv se se střediskovou radou a přihlaste se všichni z týmu. V rámci HelpDesku budete mít prostor společně přemýšlet nad získanými poznatky a nápady, určit si priority střediska, načrtnout první kroky, kam středisko dál posunout.

Co teď udělat?

  • Domluv se s týmem a vyplň do 22. ledna přihlášku (jednotlivě – každý účastník vyplňuje svoji).
  • Vyber pro sebe jednu roli, v níž se na HelpDesk hlásíš (účastník, účastník ve dvojici, nebo účastník v týmu).
  • Zvol, zda bys měl/​a zájem o patrona/​ku pro svůj tým.
  • Zapiš si akci do diáře, aby ji nemohla vytěsnit jiná (31. 3. - 2. 4. 2023).
  • Sleduj nás na Facebooku HelpDesk 2023.
  • Mrkni na helpdesk.skaut.cz, kde se postupně dočteš potřebné informace.

Za tým HelpDesku
Petra Daněčková – Peťule