Poradní skála 2021 bude on-line. Přihlašuj se od 25. října 2021

Poradní skála letos BUDE on-line. Vzhledem k situaci jsme se pro letošní ročník Poradní skály rozhodli pro náhradní řešení. Můžete se těšit na listopad plný programů o vlčatech a světluškách. Věříme, že vám získané informace pomohou nejen v tomto skautském roce.

Kdy to bude?

Od 1. listopadu pro vás budou každý týden připraveny dva programy během jednoho týdne. Ty proběhnou vždy večer od 18 do 19 hodin na platformě googlemeet. Přihlašování bude zahájeno v týdnu od 25.10.2021, ukončení přihlašování bude vždy tři dny před programem. Přihlaste se tedy včas!

Co vás čeká?

Níže si přečtete termíny a témata, která nabízíme a jejich anotace od autorů programů.

1.11.2021 - Výchovné nástroje VaS

Jaké výchovné nástroje můžeme použít při přípravě programu v návaznosti na skautskou výchovnou metodu (vlčci a světýlka, časopisy, ZVaS, cestičky, …)? Kde najdeme materiály vhodné pro program? Jaké brožury či knihy jsou vydané? Připojte se a dozvíte se, jak s těmito materiály pracovat. 

4.11.2021 - Přátelský oddíl

Program je zaměřen na otázky: jak vytvořit v oddíle důvěrné a bezpečné prostředí? Jak zajistit, aby se děti v oddíle cítili dobře, navzájem se uměly podpořit? Jak předejít nezdravému porovnávání a vyzdvihnout osobní přednosti každého člena? Jak udržet laskavý a podporující přístup i v těžších situacích?

8.11.2021 - Jak vést světlušky

Program Jak vést světlušky je určen pro začínající i zkušené vedoucí světlušek. Povíme si o struktuře roje, fungujících šestkách (šestnicích), komunikaci s rodiči, plánování činnosti roje, rituály roje, práci s jednotlivými světluškami a povíme si další potřebné informace, které ti pomohou s vedením fungujícího roje.

9.11.2021 - Jak vést vlčata

Program Jak vést vlčata je určen pro začínající i zkušené vedoucí vlčat. Povíme si o struktuře smečky, fungujících šestkách (šestnicích), komunikaci s rodiči, plánování činnosti smečky, rituály smečky, práci s jednotlivými vlčaty a povíme si další potřebné informace, které ti pomohou s vedením.

11.11.2021 - Začínáme s Benjamínky

Rozjíždíte novou skupinu benjamínků nebo po covidové přestávce se vám obměnilo složení a potřebujete inspiraci co s benjamínky? Tak pak je pro vás tento program. Řekneme si kdo to benjamínci jsou, jaké podpůrné nástroje pro tuto věkovou kategorii existují a ukážeme si zdroje inspirace vhodného programu pro ně. Nečekejte nudně odposlouchanou přednášku, ale spíše společnou diskusi proloženou několika společnými aktivitami

15.11.2021 - Představení návrhu idey VaS

V roce 2017 uložil Valný sněm Náčelnictvu, aby se věnovalo znění idey. Přijď diskutovat o návrhu nového slibu, zákona, hesla a denního příkazu žabiček, světlušek i vlčat.

18.11.2021 - Jak dostat ideu do programu smečky či roje

Ukážeme si, že Idea světlušek/vlčat není téma, kterého bychom se měli obávat.

22.11.2021 - ZVaS - Jak uspořádat kolo závodu

Na jaře roku 2022 budou uspořádána základní a krajská kola ZVaS. Protože již delší dobu nikdo žádné závody nepořádal, a také jsou kapánek vylepšená pravidla, nabízí se tým ZVaS, že Vás pravidly, materiály a tipy na pořádání ZVaS, provede. Těšíme se na Vás. 

24.11.2021 - Jak udělat program po 150 a přitom jinak

Budeme se bavit o tom, jak se dají známé principy her variovat a tím dosáhnout rozmanitosti v našem programu. Kde hledat inspiraci pro vytváření programu? A jak do přípravy programu zapojovat děti?

Více informací brzy na FB Poradní skály nebo na FB Odboru vlčat a světlušek nebo brzy na webu poradniskala.cz. Dotazy můžete psát na info@poradniskala.cz 

Těšíme se na vaši účast a zapojení do programů.
Odbor vlčat a světlušek (OVaS)