Služba skautským základnám

Skautská nadace J. F. nabízí finanční podporu jednotkám, které chtějí pomáhat na skautských základnách. Žadatelem může být i provozovatel základny. Roverským skupinám nabízíme příležitost pro roverskou výzvu. Editováno pro rok 2024.

Cílem je pomoci zvyšovat úroveň skautských základen, zlepšit jejich stav a pomáhat s údržbou prostřednictvím práce nových dobrovolníků. Navazovat vztahy mezi správci základen a jednotkami nebo jinak definovanými kolektivy. Preferovány budou projekty s potenciálem vytvářet dlouhodobé partnerství mezi základnou a žadatelem.

Příjemce – organizační jednotka (právnická osoba), která zorganizuje nebo alespoň zaštítí akci (službu) na skautské základně. Příjemce nemusí být OJ Junáka - českého skauta. Žadatelem může být i provozoovatel základny.

Termín pro podání žádostí je průběžný, alespoň dva měsíce před termínem akce.

Co je myšleno službou základně – cokoliv, co základně a jejímu správci pomůže a co zvládnou účastníci akce. Může jít o větší – generální úklid základny (umytí oken a povrchů, umytí a dezinfekce kuchyně), vymalování místnosti, práce v okolí základy (podzimní úklid spadaného listí, likvidace náletů, příprava dřeva na topnou sezonu). Důležité je, aby pomoc tvořila smysluplný celek (např. nejen vymalovat, ale také po malování uklidit do provozního stavu).

Základna – mohu být podpořeny skautské základny, které jsou veřejně nabízeny pro víkendové akce - jsou nabízeny v databázi základen nebo mají svůj web nebo jsou nabízeny alespoň v rámci webu provozující OJ. Zveřejňují kalendář obsazenosti, nebo mohou dokladovat, jak je základně využívána. Může jít i o klubovny, které jsou současně nabízeny na víkendy jiným jednotkám. Nechceme podporovat klubovny a základny, které slouží pouze vlastnímu středisku nebo omezenému okruhu uživatelů (nejsou veřejně nabízeny).

Nabízí se podpora ve výši 200 Kč/osoba/​den za předpokladu minimálně 3 hodiny dobrovolnické práce v průměru na den. Víkend pá - ne lze podpořit částkou až 600 Kč/osoba, az předpokladu odpracování alespoň 9 hodin za víkend.

Na co lze grant použít – necháváme v pilotním provozu na vás, očekáváme vaše návrhy. Budeme rádi, když díky podpoře navrhnete cokoliv, čím se stane vaše akce přitažlivá, zajímavá pro vaše účastníky, aby vzpomínali nejen na odvedenou pomoc na základně. Můžete si požádat např. jen o úhradu dopravy a potravin, ale pokud si např. naplánujete lov a pečení králíků, požádejte si o grant na koupení králíků. Nepodpoříme nákup alkoholických nápojů.

Na co grant není určen – na úhradu materiálů, zakoupení nářadí, vybavení základy použité při pomoci základně. Tyto náklady má nést provozovatel základny, základna si na to má vydělat. Ve zdůvodněných případech, kdy to dává organizačně smysl, lze však žádat omezeně i na tyto náklady. Např. spotřební materiál k vlastnímu nářadí, které použijete při akci, ochranné pracovní pomůcky, pokud je základna nemá možnost poskytnout, spotřební úklidový materiál, pokud bude větší množství lidí dělat současně stejnou práci (umývání všech oken naráz apod.)

Spoluúčast  – finanční spoluúčast žadatele pro vyúčtování grantu není vyžadována, grant bude proplacen zpětně na základě závazného příslibu. Součásti žádosti bude dotaz na formu spoluúčasti provozovatele základny (např. ubytování v rámci akce, přednostní rezervace jiného termínu, …)

Požadované výstupy – společná fotka účastníků před základnou, srovnávací fotky stavu před a po, dokumentační fotky z akce, stručná zpráva s vyúčtováním

Osnova projektové žádosti

Ivo Brzobohatý (Ještěr)
Skautská nadace Jaroslava Foglara