Pomáhej se svým oddílem krajině

Jak bude vypadat česká krajina za deset, dvacet, třicet let? Klimatická změna s sebou přináší celou řadu dozírných i nedozírných důsledků. Víme, co se dá dělat pro jejich zmírnění. A nabízíme řadu možností, jak se do toho se svým oddílem pustit.

Klimavíkendovky

Jen několika málo oddílům se podaří mít takhle ostrý start! Na podzim 2021 testujeme klimavíkendovky. Několik vybraných víkendů na několika vybraných ekologicky smýšlejících statcích. Pokaždé jen jeden oddíl skautů či skautek včetně svých vedoucích. Na statku se všichni společně seznámí s ekologickými principy v zemědělství a zacházení s krajinou a také se rovnou pustí do něčeho praktického. Konkrétní termíny a přihlašování najdeš zde!

Workshopy pro vedoucí

Chceš se nejdřív seznámit s kompletní paletou toho, co se dá pro krajinu dělat? Promyslet možnosti svého oddílu a vašeho okolí a naplánovat si další postup? Zúčastni se online workshopu pod vedením zkušených lektorek z Ekologického odboru Junáka! Termíny a přihlašování jsou zde.

Patronáty

Převzít Patronát nad kusem přírody znamená dlouhodobější závazek o dané území pečovat a chránit jeho biodiverzitu. Oddíly si mohou vybrat z předem vytipovaných cenných přírodních lokalit, nebo si zkusit najít vhodné místo ve svém okolí samy. Skautský institut pak jednak sjednává dohodu se správcem či majitelem daného území, a jednak propojuje oddíl s jeho průvodcem. Tím je vždy zkušený ochránce přírody, který oddíl seznámí se základy monitoringu a ochranářského bádání, navrhne nejvhodnější způsob péče o dané území, a odborně vede i samotné zásahy v terénu. Ty se konají obvykle dvakrát za rok.

Program je aktuálně připraven pro oddíly z Prahy, Jihočeského, Jihomoravského, Libereckého a Plzeňského kraje. Přihlásit se můžete tady!

Je nás čím dál více

Patronáty jsme začali zkoušet v roce 2019, a i když je dost zpomalila pandemie, od té doby už takto o své svěřené lokality pečuje přes 40 skautských i jiných oddílů. Snažíme se program rozšířit do všech krajů.

Jako vstup do tématu klimatické změny jsme natočili čtyřdílný seriál o již probíhajících důsledcích této velké zátěže na lesy, zemědělskou půdu, vodu v krajině a ve městech. Krajina v našich rukou.

Proč to dělá Skautský institut?

Skautský institut existuje proto, aby zkoumal velká témata současné společnosti a hledal pro ně inspiraci ve zkušenosti a tradici skautského hnutí. A aby naopak v oněch tématech hledal to, co může a má mít vliv na skautskou výchovu.

A klimatická změna a její vliv na (zdaleka ne jen českou) krajinu je takovým tématem zcela bezpochyby.

V jeho řešení jsme se spojili především s Ekologickým odborem Junáka a s dalšími expertními organizacemi (Hnutí duha, Živá krajina, Nadace Partnerství a další).

Jsme na začátku cesty. Pojď po ní s námi!

Jakub Ambrozek (Mravenec)