Pomáhám za života, budu i po něm

13. září startuje Měsíc dobročinné závěti, který zaštiťuje koalice Za snadné dárcovství. Po celém světě si připomínáme význam závěti a možnost věnování peněz, nemovitostí, ale i memorabilií dobročinným organizacím.

13. září je Mezinárodním dnem závěti. V naší zemi patří osobní odkaz mezi velmi křehká témata. I proto se snaží koalice Za snadné dárcovství otevřít diskuzi a tématu se soustředěně věnovat. K aktivitě Měsíce dobročinné závěti se jako člen koalice přidává i Skautská nadace Jaroslava Foglara. Nabízí poradenství i podporu především skautské veřejnosti.

„Nečekaně intenzivní ataka covidu-19 zasáhla celou společnost a mnohé z nás přivedla k úvahám o smyslu života, prioritách či klíčových hodnotách. Z dat, která zveřejnila Notářská komora ČR, v letošním prvním pololetí sepsali Češi u notářů 13 419 závětí. To představuje dosud nejvyšší pololetní počet a meziroční nárůst o 1 945 posledních vůlí. Pozornost k zásadnímu tématu testamentů každoročně obrací Mezinárodní den závětí, který připadá na 13. září.“ 

zdroj Tisková zpráva koalice Za snadné dárcovství: Startuje měsíc dobročinné závěti 2021

Měsíc dobročinné závěti

Měsíc dobročinné závěti spojuje důležité téma uspořádání svého odkazu vůči rodině a nejbližším, ale i možnosti podpořit veřejně prospěšné organizace. Závěť zdaleka nezahrnuje pouze finanční prostředky, byť právě ty jsou pro provoz mnohých dobrovolnických organizací zásadní.

Sepsání závěti je především dialogem, který vedeme sami se sebou. Klademe si otázky a hledáme odpovědi. Koalice Za snadné dárcovství nabízí pomocnou ruku ne ve vedení ke „správné odpovědi“, ale v odborném poradenství, jak je možné závěť sepsat, jaké má mít náležitosti. Měsíc dobročinné závěti také motivuje osobními příběhy a představuje různé úhly pohledu. Koalice Za snadné dárcovství navíc přichází v tomto období s nabídkou úhrady notářského poplatku dárcům, kteří v ní pamatují na dobročinnou organizaci.

Skautská nadace vyvíjí stejné aktivity, navíc stírá časovou výměru. Pokud závěť pamatuje na skautskou organizaci, ať už domovské středisko, konkrétní projekt nebo organizaci jako takovou, bude notářský poplatek uhrazen kdykoliv, nikoli pouze ve vymezeném období 13. 9. – 12.10. 2021. Stejně tak je vám kdykoliv k dispozici odborný poradce.

Pouze vy můžete správně rozhodnout

Najděte si chvíli, projděte si v duchu, co definuje váš život a hodnoty, co je s vámi spojeno. Odkaz dalece přesahuje pouze věcný soupis majetku. Zkuste si ujasnit, na čem vám osobně záleží a co po vás zůstane další generaci. Vaše koníčky nebo sběratelskou vášeň nemusí sdílet celá rodina, přesto bude jednou stát před úkolem rozhodnout se, jak správně s vaší pozůstalostí naložit. Bude si muset citlivě poradit s odkazem, který svým životem nyní budujete.

Pouze vy můžete nejlépe rozhodnout, jakým způsobem mají vaši blízcí s takto specifickými předměty nakládat. Závěť je nejen ideou, ale především praktickým nástrojem. Možností, jak ulehčit rozhodování rodině, která se musí vždy především vyrovnat s osobní ztrátou.

Zdroj: www.zavetpomaha.cz

Zkuste si představit, co dobrého tu po vás zůstává a co vás přesahuje. Na dobré skutky není nikdy pozdě, ani příliš brzo.

  • Tisková zpráva koalice Za snadné dárcovství k Měsíci dobročinné závěti ke stažení ZDE.
  • Podrobnější informace najdete zde – http://zavetpomaha.cz/mesic

Jeden osud se uzavře, skauting bude žít dál. 

  • Podrobněji se dobročinné závěti pro skautskou veřejnost věnujeme na webu www.skautskyodkaz.cz

Co by vás mohlo zajímat dále?

  • Kdo po mně ze zákona dědí?

Pokud nesepíšete závěť, stanoví občanský zákoník šest tzv. dědických tříd, a to podle blízkosti jejich vztahu k zůstaviteli. Tyto skupiny začínají u nejbližší rodiny (děti a manžel/ka) a postupují dále k vzdálenějším příbuzným až po např. prarodiče, strýce či neteře. Zjednodušeně řečeno, pokud nemáte nejbližší příbuzné, dědí po vás ti vzdálenější. Podrobný popis najdete zde. Nevlastní děti a nevlastní sourozenci nejsou zařazeni v žádné dědické třídě. Mohou dědit leda jako tzv. spolužijící osoba („ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele“, § 1636 – 1637 Nového občanského zákoníku). Spolužijící osoba je zařazena ve druhé a třetí dědické třídě, takže může dědit jen tehdy, pokud zůstavitel nezanechal potomky.

  • Stanoví zákon, že někoho nesmím v závěti vynechat?

Ano, neměl/a byste ve své závěti vynechat tzv. neopomenutelné dědice. Když je vynecháte, neznamená to neplatnost závěti, ale neopomenutelným dědicům (tj. potomkům zůstavitele) se musí i tak dostat jejich povinného dílu: nezletilým potomkům alespoň ¾ jejich zákonného dědického podílu, zletilým alespoň ¼. Výjimkou je případ, kdy své potomky vydědíte. Důvody vydědění jsou uvedeny zde.

  • Mohu určit, na co bude můj dar použit?

Ano. V závěti či dědické smlouvě je možné stanovit dědicovi nebo odkazovníkovi různé podmínky nebo příkazy. Pokud jsou v souladu s veřejným pořádkem, srozumitelné a nejsou projevem vaší zjevné svévole, pak jsou tyto doložky platné a vymahatelné. Například stanovíte-li dědicovi příkaz, pak se jeho splnění může domáhat osoba, v jejíž prospěch příkaz je, nebo osoba k tomu určená závětí.

Více informací – www.zavetpomaha.cz