Přijď si ujasnit, jak na pojištění pro skauty. Zveme tě na online seminář 25. dubna 2023

Pojištění majetku, pojistná událost, plnění, pojistník, pojištěný… Nevíš o čem je řeč? Pak se přihlas na on-line školení k pojištění ve skautu do 20. 04. 2023.

Kdy?

25. 4. 2023 od 17:30 do 20:00

Kde? 

Všude tam kde máš pohodlí, je to online. 

Přihlašování bylo ukončeno.

Pro koho je školení určeno?

Vedoucí středisek 

Převzal jsem středisko i se starými smlouvami. Chci se ujistit, že kryjí vše potřebné. Chci mít v pojištění jasno.

Hospodáře

Mám ve středisku na starosti také pojištění. Chci se o něm dozvědět co nejvíce. Potřebuji umět vyplnit formuláře. Jak o pojištění informovat vedení střediska a oddílů?

Vedoucí oddílů

Vedu děti a starám se o jejich bezpečí. Chci mít jistotu, že jsou dostatečně pojištěné pro případ úrazu. 

Členy revizních komisí

Zodpovídám za kontrolu řádného hospodaření se střediskovým majetkem. Chci umět posoudit, zda je pojištění dostatečné.

Zkrátka pro všechny, kdo se nebojí prohloubit znalosti!

Co se na semináři dozvíte?

Projdeme všechny druhy pojištění, které Junák a jeho členové mohou využít.

Řekneme si konkrétní pojistné události. Vyřešené, i ty, kde pojištění nepomohlo, abychom se těmto chybám příště vyvarovali.

Ukážeme si,  jak vyplnit formuláře a na co je potřeba si dát pozor

V případě dotazů či připomínek pište prosím na e-mail hospodareni@skaut.cz

Těšíme se na vás !

David Palan
Koordinátor pojištění a projektů