Se skautským PF na rok 2023 se společně neztratíme

Současný svět v posledních letech často připomíná temný les, v němž je snadné ztratit správný směr. Pokud ale máme kolem sebe silné společenství, světla přibývá a leckterá náročná situace se dá zvládnout. Kompas v našem letošním novoročním přání má podobně jako opravdový kompas neposednou střelku, jeho střed je ale pevný – stejně jako hodnoty, na nichž stojí skauting a zdravá společnost. Ať vám vaše kroky v roce 2023 přinášejí radost!

Vzhled: Jak PF 2023 vypadá

Základem je karta, ve které je výřez, do nejž je vetknutá lentikulární samolepka. Je to samolepka z tuhého plastu, ve které se pootočením úhlu pozorování mění zobrazený motiv. Na samolepce se tak zdánlivě pohybuje střelka kompasu.

Motiv: Společně se neztratíme

Děti jdou setmělým lesem a svítí si na cestu. Nebojí se, protože si vzájemně pomáhají a mají s sebou kompas. Vše rámuje motto "společně se neztratíme." My příjemci předáváme talisman v podobě kompasu, jako přání hledání dobré cesty v příštím roce. Zároveň novoroční přání pomrkává i po vyznění, že s příjemcem můžeme být parťáci a pak se neztratíme. 

Když spolupracujeme a nasloucháme si, tak všechny těžké zkoušky a situace zvládneme daleko snáz. 

Účel: Pro koho se přání hodí

Vzpomeňte si na všechny přátele skautingu, dobrovolníky, spolupracující oddíly, příznivce, nebo rodinné příslušníky členů a členek oddílu. Pošlete PF 2023 všem, se kterými při skautování formálně spolupracujete: partnerům, podporovatelům, novinářům, úředníkům, významným osobnostem své obce, prodejcům vybavení nebo třeba majiteli pozemků, na kterých táboříte. Dejte prostřednictvím novoročenky najevo, že si vážíte skautských veteránů ze své jednotky. Skautské PF můžete věnovat i svým známým a rodině, určitě je potěší! Navíc si můžete koupit jedno památeční pro sebe nebo do klubovny.

Vzhledem k tomu, že má každé přání potenciál násobení radosti, třeba se vám podaří rozšířit ducha skautingu ještě dál, než na začátku naplánujete. A to je dobře :)

Nákup: Novoročenku seženete na skautském obchodě

PF 2023 jsou již skladem.  Skautské přání je obdélníkové, velikost je 11 x 20 cm. Pokud budete posílat přání poštou, doporučujeme jej vložit do této dlouhé skautské obálky, kam se pohodlně vejde. Péefko stojí 20 Kč. 

Zpětná vazba: Oceníme vaše názory

Doufáme, že se Vám letošní novoročenka líbí, že Vás i Vaše blízké letošní přání potěší a že vyvolá stejně pozitivní ohlasy jako v minulých letech. Budeme rádi za zpětnou vazbu a jako vždy oceníme vaše názory.

Za TDC
Petra Daněčková (Peťule)
redaktorka interní komunikace