Pořadatelé krajských kol ZVaS, přijměte pozvání na online setkání 15. 5. v 17:30

Krajská kola Závodů vlčat a světlušek (ZVaS) se již blíží. Tým závodů nabízí společné online setkání pro pořadatele všech krajských kol k výměně zkušeností, inspiraci a všemožným otázkám.

Setkání proběhne na Google meet: https://meet.google.com/​uff-dukk-tsv

Délka setkání bude záviset na množství položených dotazů. Odhadujeme, že bude trvat přibližně 30 –⁠ 60 minut.

Využijte tento čas, rádi Vás všechny uvidíme. 

Těší se Tým ZVaS  –⁠ Komtesa, Šůgr, Jiskra

👉 Neváhejte také prozkoumat celou sekci, která se věnuje ZVaS, na Křižovatce. Zde najdete vždy aktuální a relevantní informace: krizovatka.skaut.cz/​svetlusky-zabicky-vlcata/​akce-pro-svetlusky-a-vlcata