Obrok 2024 povede Eliška Jonášová – Keliška a Martin Fischer – Otazník

Výkonná rada jmenovala Elišku Jonášovou – Kelišku a Martina Fischera - Otazníka vedoucími Obroku. Ten proběhne na jaře roku 2024.

Obrok je akce pořádaná standardně jednou za 2 roky v jarních měsících a jde o největší setkání roverů a rangers v ČR. Obrok se pořádá pravidelně od roku 2000 ve 2-3 letých intervalech. Poslední Obrok se uskutečnil v roce 2019 u Konopiště. Obrok 2021 byl z důvodu pandemie koronaviru zrušen, další se bude konat na jaře 2024.

Cíle Obroku 2024:

  • Roveři a rangers si na Obroku zažijí roverský program postavený na aktuálních metodických materiálech.
  • Všechny tři druhy služby budou v programu rovnoměrně zastoupeny.
  • Účastníci v rámci akce porozumí významu jednotlivých služeb.
  • Účastníkům budou představeny možnosti uplatnění a seberealizace v Junáku – českém skautu (role vůdcovské, vzdělavatelské, organizační apod.).
  • Účastníci si odnesou konkrétní inspiraci pro RS činnost od ostatních účastníků.

Úkolem organizačního týmu Obroku 2024 v čele s Keliškou a Otazníkem, bude umožnit českým roverům a rangers zažít Obrok po pěti letech. Ukázat jim rovering, představit nové nástroje a nabídnout prostor k seznámení, inspiraci a sdílení se.

,,Myšlenka pořádat Obrok 2024 se poprvé zrodila na CEJ – Středoevropském Jamboree pořádaném v Praze v minulém roce. Hledali jsme novou výzvu, ve které můžeme využít naše dosavadní zkušenosti, ale také mít prostor získat nové, a předat je dál. Obrok by měl proběhnout po pěti letech. Mezi posledním pořádaným ročníkem tak vzniká mezera, která má velký potenciál pro práci s novou generací mladých roverů a rangers a to nejen mezi účastníky, ale také v organizačním týmu. 

Přáli bychom si, aby Obrok reagoval na aktuální společenská témata a vytvořil prostor k diskusi o tom, jak je zapojit do naší činnosti. Přišlo by nám také zajímavé pracovat s revidovanými roverskými nástroji. Vážíme si vyslovené důvěry a je nám ctí pokračovat v tradici Obroků. Těšíme se, co společně na jaře 2024 zažijeme!” Keliška a Otazník

Máš zájem být součástí organizačního týmu? Ozvi se na hr@obrok24.cz

“Obrok je pravidelná akce a víme, že o ni je vždy velký zájem z celé republiky. Nyní – po pěti letech – a tedy nejdelší pauze, která mezi pořádáními Obroků byla – se nám naskýtá příležitost umožnit zažít Obrok další generaci roverů a rangers. Mám radost z týmu pod vedením Otazníka a Kelišky, který se podařilo dát dohromady a věřím, že právě oni jsou těmi, kteří dokáží Obrok 2024 zorganizovat jako nezapomenutelný zážitek jak pro účastníky, tak pro servis tým. Těším se na jaře 2024 na Obroku!” Vojtěch Olbrecht – Fišer

Vojtěch Olbrecht – Fišer
zahraniční zpravodaj Výkonné rady