O víkendu proběhne 125. zasedání Náčelnictva. Podívej se, jakými tématy se bude zabývat

Náčelnictvo se sejde 24. - 25. 9. ve skautské areálu Na Křížku v Praze. Program je tentokrát opravdu plný - schvalování nové idey vlčat, světlušek a žabiček, jíž projednal červnoný mimořádný Valný sněm, schvalování parametrů rozpočtu na příští rok nebo vyhodnocení práce a další plány v oblasti Změny klimatu.

Na úvod svého jednání v sobotu ráno se Náčelnictvo bude zabývat tématem růstu organizace a tím, jak s ním chceme pracovat - jak můžeme rozšiřovat naše kapacity, co všechno budeme potřebovat, abychom mohli skauting nabízet množství dětí, které o něj jeví zájem.

Náčelnictvo má na programu i několik hospodářských témat - Zprávu o hospodaření za rok 2021 poznamenaný covidem, kde bude příležitost diskutovat, jak se nám dařilo. Budeme se ale bavit také o členských příspěvcích na rok 2023. Novinkou ze stejné oblasti je připravená koncepce nemovitostí, shrnující cíle, které pro naše střediska i organizaci jako celek co se týče kluboven, tábořišť či základen máme.

V návaznosti na mimořádný XVI.  valný sněm v Praze Náčelnictvo bude schvalovat znění nové idey vlčat a světlušek, tedy slibu, zákona, hesla a denního příkazu. Na programu je i procházení dalších výstupů Valného sněmu a diskuze o tom, jak se jimi bude Náčelnictvo zabývat.

V návaznosti na změnu Stanov ve věci revizních komisí je předložena změna Organizačního řádu, která by snížila minimální počet členů střediskové revizní komise na dva.

Náčelnictvo se také seznámí s činností ZvOJ Klub skautských sběratelů a bude projednávat novelu statutu této ZvOJ.

Po Zprávě Výkonné rady má podobně informativní charakter také prezentace projektů ústředí, zaměřených na dění kolem Ukrajiny, zpráva o stavu realizace Strategie 2022 či vyhodnocení práce tématu Změny klimatu (a plán na rok další).

Náčelnictvo projedná také návrhy na vyznamenání nebo návrh popisu funkce Zpravodaje pro personalistiku do přílohy Organizačního řádu, předložený pracovní skupinou Dospělí.

Program jednání je k dispozici níže, v průběhu jednání se může změnit (např. z důvodu rychlejšího či pomalejšího projednávání jednotlivých bodů oproti předpokládané časové dotaci).

Zasedání Náčelnictva jsou veřejná a hosté z řad skautské veřejnosti jsou vítáni -  ať už jste zvědaví, jak to vlastně na jednání NJ chodí, nebo vás zajímá projednávání konkrétního bodu.Pokud se rozhodnete na jednání NJ zajít, dejte nám prosím vědět na nacelnictvo@skaut.cz (budou připravena místa, nebo vám třeba dáme vědět o změně programu, pokud cílíte na konkrétní problematiku). Díky.

Lenka Šablová, asistentka Náčelnictva