Pojištění movitého a nemovitého majetku pod rámcovou smlouvu Junáka - českého skauta bude od 1. 8. 2022 dražší

U pojištění majetku dochází od 1. 8. 2022 ke změně roční pojistné částky pro jednotky zapojené pod pojistnou smlouvu.

I přes jednání s Allianz pojišťovnou, a. s. o zachování současných podmínek,nám byl zaslán návrh nových cen na další pojistné období od 1. 8. 2022 - 31. 7. 2023. Bohužel musíme oznámit, že pojištění nemovitého a movitého majetku bude dražší než v loňském roce a to skoro dvojnásobně. Důvodem navrhovaných změn je vysoký škodní průběh pojistné smlouvy od poslední změny cenových podmínek, ke kterému došlo od 1. 8. 2020 a dále valorizace cen nemovitostí.  

Proč?

Otázka, kterou si nyní pokládá asi každý. Zdražení pojištění našich nemovitostí není ovlivněno zvenčí, ale nachází se uvnitř.

V minulém roce nám štěstí moc nepřálo a tak vznikla spousta pojistných událostí, celkem 21, které pojišťovna hradila. Stoupl nám tak škodní průběh.

Dalším aspektem, který lehce zvedl cenu je valorizace cen nemovitostí o 15 %, která je nutná pro dostatečnou ochranu majetku.

Jak dál?

Jako odpovědné osobě se ti nabízí několik možností. 

První možnost je, zůstat pojištěn pod hlavní smlouvou, akceptovat, že za výhody si připlatím a počítat s vyšší cenou v rozpočtu.

Druhá možnost, nechat si udělat kalkulaci sám za sebe, pokud je výhodnější, odhlásit nemovitost z pojištění a vzdát se veškerých výhod, které společné pojištění přináší. 

Každopádně doporučujeme vždy mít majetek pojištěný. 

Naše doporučení je zůstat pod velkou smlouvou, byť se může na první pohled zdát dražší. Přináší spousty výhody, které jsou vyjednané jen pro tuto smlouvu.

Ceny za pojištění movitého majetku:

do 150 tis. Kč 430 Kč

do 350 tis. Kč 775 Kč

do 700 tis. Kč 1485 Kč

nad 700 tis. Kč individuální řešení pojištění

Výhody

  • Mezi výhody společného pojištění patří například:
  • Snížené požadavky na zabezpečení proti komerčním smlouvám
  • Pojištění věcí na volném prostranství - stany na táboře
  • Pojištění skel v budově, včetně provizorních oprav
  • Administrativa, ze strany makléře a ústředí 

Více informací a kompletní znění smlouvy (od 1. 8. nová) zde

Vysvětlení škodního průběhu

Je procentuální poměr pojistného plnění ze všech pojistných událostí včetně rezervy na pojistná plnění, které nastaly v průběhu pojistného roku, k ročnímu předpisu pojistného.

Junák:

minulý rok zaplaceno na pojistném 472 745,- vyplaceno na pojistném plnění cca 689 122,- to se rovná škodnímu průběhu cca 145%

Za celou dobu existence smlouvy pojišťovna zaplatila škody v hodnotě 4 603 462,-

V případě dotazů pište na ekonomicke@skaut.cz

Přeji bezstarostné léto

David Palan
Koordinátor pojištění a projektů