Očekáváme mimořádnou dotační výzvu MŠMT na zvýšené náklady za energie v důsledku prudkého růstu cen v roce 2022

Věříme, že v nejbližších dnech dojde k očekávánému přesunu finančních prostředků do rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s cílem podpořit nestátní neziskové organizace (NNO) pracující s dětmi a mládeží v oblasti zvyšujících se cen za energie.

Aktuálně s MŠMT jednáme o podmínkách mimořádné dotační výzvy na prokazatelné náklady zvyšujících se cen energií, které budou známy nejdříve po 28. 10. 

Předpokládáme, že dotaci bude možné využít na náklady za energie a vodné, které nejsou kryté jinými finančními zdroji např. dotacemi, granty, dary, příjmy z pronájmu. S MŠMT jsme také otevřeli možnost využít dotaci na náklady za nájem (preference jsou nájmy u státních organizací) a v neposlední řadě za prokazatelně spotřebovaný otop (uhlí, dřevo).

O dotaci pobočný spolek nežádá, bude mu přidělena na základě stanovených kritérií. 

Co ale můžete udělat již nyní:

  • zažádat si o mimořádné vyúčtování za plyn, elektřinu, vodu 
  • rozhodnout se, zda náklady za energie, otop, nájem vyúčtujete v rámci poskytnuté provozní dotace nebo počkáte na podmínky této mimořádné výzvy

Jakmile budeme mít blížší informace, dáme vám vědět.

Zuzana Vaidová
koordinátorka dotací
ekonomicke@skaut.cz