Poslední volná místa na ústřední vůdcovku. Máte zkušenosti s vedením oddílu, ale nemáte vůdcovskou zkoušku?

Ve spolupráci se zkušební komisí Jablonec nad Nisou připravilo ústředí již potřetí vůdcovské zkoušky bez kurzu, které se uskuteční 21. – 23. října 2022 (pouze prezenčně) v Jablonci nad Nisou.

12. 8. 2022 - AKTUÁLNĚ: Pokud se ještě někdo dodatečně přihlásí, bude mít posunutý termín pro vypracování úkolů až na 11. září.

5. 8. 2022 - AKTUÁLNĚ: Máme poslední volná místa, neváhejte se přihlásit!

Vůdcovky jsou čistě zkušební, takže se u přihlášených očekávají potřebné zkušenosti a vysoká míra samostatné přípravy. Na zkušební komisi pak je, aby byla schopna jak posoudit připravenost uchazečů v průběhu víkendového setkání, tak jim i poskytnout přiměřenou podporu pro jejich samostatnou práci. Nedílnou součástí absolvence je totiž i větší množství časově náročnějších úkolů, které musí být splněny před zkušebním víkendem (do stanoveného termínu).

Se strukturou vůdcovské zkoušky (dále VZ) a jednotlivými komisaři se můžete seznámit v tomto průvodním dokumentu. Zkoušky - až na 4 písemné testy - probíhají ústně, a to s přihlédnutím k vypracovaným úkolům.

Vstupní podmínky k přihlášení na tyto VZ jsou:

a) člen/​ka Junáka - českého skauta a věk nejméně 18 let (nejpozději 21. října 2022 včetně),

b) souhlas vedoucího střediska a vyjádření vedoucího výchovné jednotky, ve které je uchazeč členem (prostřednictvím skautISové přihlášky),

c) vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (prostřednictvím skautISové přihlášky - ne starší než 24 měsíců, toto potvrzení se nevyžaduje u lékařů a pedagogických pracovníků),

d) čestné prohlášení o bezúhonnosti (prostřednictvím přihlášky)

e) absolvence čekatelské zkoušky (záznam ve skautISu)

f) praxe 1 rok ve vedení oddílu nebo střediska po složení čekatelské zkoušky (potvrzuje vůdce střediska prostřednictvím přihlášky - v odůvodněných důvodech může udělit výjimku)

g) absolvovaný (už v okamžiku přihlašování - standardně je to až absolventská podmínka, ale rozhodnutím komise jde v tomto případě o podmínku vstupní) kurz zdravotník zotavovacích akcí (záznam ve skautISu). Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka zotavovacích akcí již nemusí být platné, stačí, že byl zdravotnický kurz kdykoliv v minulosti úspěšně absolvován.

Výjimky z čekatelské zkoušky a absolvovaného zdravotnického kurzu pro přihlášení k této VZ se rozhodnutím komise neudělují! (Je zbytečné se na ně ptát…)

Práce před zkušebním víkendem se skládá z vyplnění 2 dotazníků (jeden vyplňuje vedoucí uchazečova oddílu) a sady 9 úkolů. Zadání úkolů a dotazníky dáváme dopředu k dispozici, abyste se v případě zájmu mohli zodpovědně rozhodnout, zda je ve vašich možnostech (i časových) dostát stanoveným požadavkům. Termín pro odevzdání dotazníků a vypracování úkolů je - nejpozději - do 4. září 2022 včetně.

Zkušební víkend začíná v pátek 21. října 2022 v cca 18:00 slavnostním zahájením, následují písemné testy. Sobota je prakticky celá vyhrazena ústním zkouškám a večerní nabídce činovnického slibu v srdci Jizerkých hor. Nedělním program je věnován oficiálnímu zakončení, předání diplomů a úklidu tak, aby se stihl odjezd nejpozději v 11 hodin. Stravování bude zajištěno od páteční večeře do nedělní snídaně.

Přihlašování na akci bude spuštěno v pondělí 11. července od 20:00 pod tímto odkazem (prostřednictvím skautISu - je potřeba mít propojený účet se svou domovskou jednotkou).

Kapacita zkoušek je 22 účastníků (rozhoduje doba přihlášení a splněné vstupní podmínky), další se stávají náhradníky. Pakliže budete na kurz přijati, ozveme se vám s náležitostmi platby a požádáme vás o bezhotovostní úhradu 600 Kč (poplatek je nevratný, bude-li akce realizována), na kterou budete mít 4 pracovní dny. V případě včasného nezaplacení uvolníme vaše místo náhradníkům.

Máte-li nějaké dotazy, obracejte se na email michal.peroutka@skaut.cz.

Michal Peroutka – Pérák
tajemník VZ Ústředí - podzim 2022