Kurz instruktorských kompetencí - pilotní běh

Letos na jaře se uskuteční pilotní běh speciálního instruktorského kurzu, který cílí na pokročilé/dlouholeté členy týmů kurzů, kteří ještě nemají IK.

KIK je speciální kurz. Nejedná se o klasickou instruktorku, ale spíše o možnost pro ty, kteří na svých kurzech působí delší dobu, mají praxi, chtějí si doplnit vzdělání, ale klasický instruktorský kurz kapacitně už nedávají. Pokud do dané skupiny patříte, máte tak jedinečnou příležitost (která se nemusí opakovat) si IK na KIKu doplnit a získat kvalifikaci.

V čem je KIK odlišný od jiných instruktorských kurzů?
  • nemá za cíl budovat základy, ale stavět na praktické zkušenosti účastníků z kurzů a tu více rozvíjet,
  • není primárně zážitkovým kurzem - hry a sportovní programy tě nečekají (ledaže by sloužily k předání tématu) => hlavním zážitkem budou diskuze, sdílení a možnost rozšiřovat své obzory… není to pro každého, tak varujeme předem :),
  • nikoho nebudeme “vodit za ručičku” - od účastníka očekáváme, že je již samostatným, zodpovědným instruktorem - tj. přijímá zodpovědnost za dodržení domluvených termínů, úkoly plní řádně a včas, není potřeba ho hlídat, kontrolovat => přejímá odpovědnost za své vzdělávání,
  • potřebuje účastníky, kteří jsou ochotní sdílet zkušenosti ze své praxe, přijímat pohledy odjinud a reflektovat, čím ho mohou ostatní (pohledy) obohacovat.

Termíny kurzu:
  • 18. - 20. 2. 2022
  • 18. - 20. 3. 2022
  • 22. - 24. 4. 2022
  • a čtvrteční večery (9 čtvrtků mezi prvním a posledním víkendem)

Přihlašování je otevřeno do neděle 23. 1. 2022 do 20:00.

KIK je pořádán ve spolupráci s OVČINem, účastník získá klasickou instruktorskou kvalifikaci.
Více informací na webu: www.sites.google.com/skaut.cz/kik