Kurz instruktorských kompetencí Agogé prodlužuje přihlašování do 25. února. Získej kompetence během tří víkendů

KIK neboli Kurz instruktorských kompetencí je nová možnost, jak můžou tyto kompetence během tří víkendů získat ti, kteří už nějakou dobu jako vzdělavatelé působí. Agogé je kurz, který staví na zkušenostech účastníků, doprovázení a práci s jejich vlastním kurzem. Pojďte s námi psát příběh Agogé i svůj vlastní!

Je ti aspoň 21 a máš za sebou aspoň dva ročníky v týmu nějakého kurzu? Podívej se na agoge.skauting.cz a přihlas se na KIK Agogé 2024. Přihlašování běží do 25. 2. 23:59.

Pojď s námi psát příběh Agogé i svůj vlastní

Agogé je kurz instruktorských kompetencí –⁠ třívíkendová možnost získat instruktorskou kvalifikaci pro zkušenější instruktory, tedy ty, kteří už nějakou dobu působí v týmu vzdělávací akce.

Agogé, řecky ἀγωγή, je vedení, vzdělávání, výchova. Odtud pochází slova pedagogika a andragogika.

Agogé je kurz, který staví na zkušenostech účastníků, doprovázení a práci s jejich vlastním kurzem.

Agogé je pro účastníky zkušené a odpovědné, kteří se budou aktivně podílet na obsahu KIKu i na dotváření příležitostí pro svůj osobní rozvoj.

Tým vzdělávací akce Kurz instruktorských kompetencí Agogé

mail: agoge@skaut.cz
facebook: KIK Agogé