Koupě nájemního tábořiště

Nabízíme vyhledávání pozemků pro případnou směnu za současné nájemní tábořiště.

Pokud využíváte pro letní skautský tábor pronajatý pozemek, využijte budoucích kontaktů s majitelem před a v průběhu tábora k projevení zájmu o případný odkup, alespoň ve formě příslibu, že vás majitel bude v případě prodeje informovat a umožní vám podat vaši nabídku.

Řada vlastníků nemá zájem prodávat, ale mohli by pozitivně reagovat na nabídku směny za jiný zemědělský pozemek ve stejném nebo sousedních katastrálních územích. Zkoušejte se zeptat na takovou možnost. Se zemědělskou půdou se běžně obchoduje a je šance jiný pozemek pro směnu najít a koupit. V případě takové možnosti se před koupí pozemku na směnu uzavírá smlouva o smlouvě budoucí směnné.

V případě obecního pozemku se zajímejte o možnost odkupu a nabídněte možnost zpětného předkupního práva, zapsaného do katastru. Pokud budete pozemek někdy prodávat, musíte ho nejprve nabídnout za stejných podmínek obci (původnímu majiteli). Může to zmírnit obavy zastupitelů, že pozemek se dostane k nežádoucímu majiteli a prodej schválí.

Pokud není šance tábořiště koupit, snažte se mít k pozemku nájemní smlouvu na delší dobu nebo alespoň s delší výpovědní lhůtou. U pachtovních smluv je běžná nejkratší výpovědní lhůta jeden rok. Každoročně se najdou pořadatelé táborů, kteří nemají písemnou nájemní smlouvu a krátce před táborem zjistí, že je majitel na pozemek již nepustí.

Nabídka Kanceláře ústředí

Nabízíme konzultaci nabídkové ceny před podáním nabídky na odkup táborového pozemku.

V případě možnosti směny nabízíme hledání pozemků inzerovaných k prodeji v určeném katastrálním území nebo oblasti.

Nabízíme právní pomoc v podobě vzorů Smlouvy o smlouvě budoucí směnné, Kupní smlouvy, Směnné smlouvy a návrhu na vklad.

Kontakt: nemovitosti@skaut.cz

Ivo Brzobohatý – Ještěr

Garant pro nemovitosti