Koukněte nám na výročku. Výroční zpráva Junáka – českého skauta za rok 2022 je připravena k veřejnému připomínkování

Věnujte nám prosím chvíli času a buďte první z veřejnosti, kdo si výroční zprávu přečte. Přispějete svými připomínkami k tomu, aby byla Výroční zpráva Junáka – českého skauta za rok 2022 věcná, jednoznačná a bez chyb. Tým podílející se na jejím vzniku všechny vaše podněty vyhodnotí a zapracuje. Konečný termín pro přijímání připomínek je v úterý 23. 5. ve 13:00.

AKTUALIZACE 23. 5. 2023, 14:35

Veřejné připomínkování bylo právě ukončeno. Děkujeme všem za zaslané podněty. Nyní začínáme připomínky zapracovávat.

Jak se můžete zapojit do ladění výroční zprávy?

Je to jednoduché. Načtěte stránku se sdíleným dokumentem (již neaktivní odkaz) s pracovní verzí výroční zprávy k připomínkování. V náhledu uvidíte rozvržení včetně navrhované sazby a grafiky. Po pečlivém zhlédnutí prosím pište své výtky, komentáře nebo postřehy přímo jako komentáře do onoho dokumentu (již neaktivní odkaz). Stačí v něm označit vybraný text a po kliknutí na ikonu se znakem plus přidat komentář. V této fázi nám jde především o Vaše vyjádření k podobám sdělení, k fotografiím, o návrhy doplnění dat nebo o odhalení šotků. Zatím není třeba provádět závěrečnou jazykovou korekturu, tu bude mít na starost profesionální korektor. Budeme rádi i za Vaše postřehy ke grafickému zpracování a sazbě. Barevnost fotografií a zarovnání prvků budeme ještě graficky dotahovat, fotky ještě projdou postprodukční úpravou. V následujícím týdnu kontaktujeme autory fotografií a požádáme je o licenci k publikování. V případě textů, které mají barvu magenta víme, že se budou měnit. Jde zejména o tiráž a o jednu citaci.

Výroční zpráva 2022 k připomínkám - připomínkování bylo ukončeno

Tým zpracovávající výroční zprávu Vaše podněty vyhodnotí a zapracuje. Konečný termín pro přijímání připomínek je 23. 5. 2023 ve 13:00. Děkujeme za pomoc!

Kdy výroční zpráva vyjde a jak ji budete moci využít?

Výroční zprávu obdrží vedoucí organizačních jednotek spolu s rozesílkou časopisů. Dále bude možné zakoupit si za symbolickou částku libovolný počet kusů ve skautském obchodě skaut.cz/​obchod. K dispozici pro Vás připravíme také elektronickou verzi výroční zprávy, kterou budete moci posílat ve formě odkazu, což se hodí například jako doplněk různých žádostí. Bude se nacházet na adrese skaut.cz/​vyrocnizprava (až po finalizaci, nyní je na webu výroční zpráva za rok 2021).

Pro výroční zprávu je možné najít rozsáhlé uplatnění. Ideálně se nabízí jako jeden z klíčových materiálů použitelný  při komunikaci jednotek se státní správou, institucemi, partnery, firmami, ale také s rodiči dětí nebo laickou veřejností. Ústředí Junáka – českého skauta výroční zprávu zasílá přímo poslankyním a poslancům, senátorkám a senátorům, na odpovídající ministerstva a státní úřady, spolupracujícím organizacím a firmám a podobně. K dispozici ji dostávají samozřejmě i média.

Půjde do oficiální výroční zprávy vložit středisková výroční zpráva?

Ano, počítáme s tím. Střediska, okresy i kraje mají k dispozici šablonu pro výrobu vlastní výroční zprávy v podobě "šneka" složeného na třetiny. Šablona je lehce editovatelná v programu Canva, stačí jen přepsat texty nebo vyměnit fotky. Výroční zpráva obohacena o tuto přílohu může být vhodným doplňkem žádosti o grant či podporu jakékoli jednotky.

Šablonu delší výroční zprávy najdete zde.
Šablonu kratší výroční zprávy najdete zde.

Více se o možnosti vytvořit jednoduše vlastní výroční zprávu ve Skautském vizuálním stylu dozvíte v tomto článku.

Za TDC a tým kolem výroční zprávy

Ondřej Turek – Opičák
produkční