Kdo od září povede oddíl? A jak?

Marek jde na vysokou do Prahy – zvládne vést oddíl na dálku? Léňa chce skončit s vedením – kdo po ní převezme oddíl? Standa bude od září na internátě – co bude s jeho družinou? I takové věci budeme řešit během prázdnin. Pár tipů pro vaše přemýšlení a dohody.

Kdo převezme vedení oddílu?

Na to, kdo po mně převezme mou roli nebo funkci, je třeba myslet průběžně, dlouho před plánovaným odchodem. Pravděpodobně se o ni nikdo nebude prát - většinu lidí totiž nenapadne, že právě oni by mohli být jednou rádcem družiny, vedoucí oddílu, vedoucím střediska nebo vykonávat jinou činovnickou funkci. Je třeba jim to opakovaně nabízet a přimět je k zamyšlení, proč by do toho (ne)měli jít a za jakých podmínek. K tomu se hodí důvěrné rozhovory na táboře u ohně nebo o poledňáku v lese. 

Chystáš se předat nebo převzít vedení oddílu či družiny? Taková změna si zaslouží víc než jen potřesení levicí. Věnujte energii i předávacímu rituálu. Na táboře máme mnoho možností, jak z předání role udělat nezapomenutelný zážitek pro všechny zúčastněné.
Tady si přečti více o předávacím rituálu.

Na to, kdo po mě převezme mou roli nebo funkci, by člověk neměl myslet sám. Taková změna se týká celého oddílu i střediska a je tedy záležitostí celého týmu. I když je za fungující nástupnictví zodpovědný vedoucí střediska, hodí se mít ve střediskové radě někoho, kdo zná dospělé a dospívající ve středisku, přemýšlí o nich a může pomoci hledat nové lidi do různých rolí.
Tady si přečti více o nástupnictví.

Noví vedoucí nebo zpravodajové se obvykle rekrutují z řad roverů a rangers nebo dospělých na středisku. Někdy se ale objeví rodič, který by nám chtěl pomáhat, nebo někdo, kdo býval v dětství vlčetem a v dospělosti by se chtěl ke skautingu vrátit, nebo někdo, kdo četl foglarovky a má čas a chuť věnovat se dětem v oddíle. Zapojit do činnosti střediska dospělého nováčka vyžaduje dost energie a trpělivosti, ale když se to podaří, stane se nový skaut velkou oporou týmu.
Tady si přečti více o dospělých nováčcích.

Jak nová*ý vedoucí oddíl povede?

Pokud oddíl místo Marka povede Mirek, nemůžeme očekávat, že bude vše fungovat stejně jako dřív. Každý člověk je jiný, má jiné vlastnosti, dovednosti, vzdělání, zájmy, priority, je ochoten věnovat jiné množství času a energie, než jeho předchůdce v roli. Tomu je třeba přizpůsobit rozdělení práce i komunikaci v celém střediskovém či oddílovém týmu. Možná bude třeba změnit nějaké tradiční termíny nebo akce. Možná je čas na změnu komunikačních pravidel či platformy. Možná nový vedoucí nemá čas či schopnosti, aby zvládl vše sám, a o práci a zodpovědnost se podělí ve trojici. 

Hlavní je nic nepředpokládat. Na všem je třeba se dohodnout. Na co se při vedení oddílu těšíš a z čeho máš obavy?Jak dlouho bys chtěl oddíl vést? Kolik času tomu týdně můžeš věnovat? Jak často se budeš scházet s oddílovou radou? Budeš chodit na všechny střediskové rady a akce? Do kdy si doděláš vůdcovské zkoušky? Jak ti s tím můžeme pomoct? Mám se zeptat Jitky, jestli ti bude pomáhat s hospodařením, nebo ti pomůže někdo jiný? Já ti ráda pomůžu s registrací, chceš? Kdy se sejdem, abychom probrali, jak se ti v nové roli daří? Takové otázky by měl začínajícímu vedoucímu oddílu klást vedoucí střediska, nejlépe v klidu a důvěrné atmosféře. A podobné rozhovory by měly probíhat i v rámci oddílové nebo střediskové rady. Děláte to? A pamatujete si, co jste si navzájem slíbili? Určitě je dobrý nápad udělat si z takových rozhovorů písemný záznam, který budou obě strany vnímat jako platnou dohodu. Dohodu, ke které se budou vracet a upravovat ji podle aktuálních možností a potřeb vedoucích, oddílu i střediska.
Tady si přečti více o dobrovolnických dohodách.

Ať už se vedoucím oddílu nebo rádkyní stane po táboře kdokoliv, nemůžeme ji*ho v tom nechat plavat nebo se topit, bude potřebovat pomoc a radu. Ideální je, když se nováčkovi v roli může věnovat ten, kdo ji vykonával před ním. Ale někdy to nedovolí mezilidské vztahy, jindy časové možnosti. Pak je třeba hledat mentora jinde. Co třeba bývalá vedoucí jiného oddílu z našeho střediska nebo z jiného střediska v regionu? Nebo instruktor vzdělávací akce? Možná někoho doporučí výchovná zpravodajka z okresu či kraje.
Tady si přečti více o mentoringu.

Mám novou roli převzít? Zvládnu to všechno?

Zvládnu skloubit studium, práci, rodinu, kamarády a vedení oddílu? Nebo čemu z toho mám dát přednost? Dokážu zlepšit své dovednosti, abych byla dobrou vedoucí oddílu? Když je toho na mě moc nebo si nejsem jistá, jestli se mám do něčeho pustit, může mi pomoci koučink. Kouč, který mě nezná, mi bude klást otázky, díky nimž si mohu utřídit své myšlenky a snáze se rozhodnout nebo efektivněji jít za svým cílem.
Tady si přečti více o projektu Koučink pro skauty.

Využijte letních prázdnin pro plánování dalšího školního roku a pro uzavírání dohod o dobrovolnické spolupráci. Díky jasným dohodám by vám mohla v oddíle a na středisku lépe fungovat spolupráce a komunikace. Všichni roveři i dospělí by mohli zastávat práci či roli, která je potřebná pro středisko a která jim zároveň bude vyhovovat. 

Petra Bašová – Fidla, lide@skaut.cz