Jsi skautka či skaut, myslíš si něco o skautingu a je Ti 14 až 18 let? Potřebujeme Tě! Vyplň za 12 minut krátký dotazník

Zjišťujeme, co si skautky a skauti ve věku 14 až 18 let myslí o skautingu. Co pro ně znamená, co jim přináší a nepřináší, co je pro ně na skautingu důležité a co méně. Dotazník Ti zabere jen pár minut, děkujeme všem, kdo se zapojí!

Jsi členkou či členem Junáka – českého skauta a je Ti 14 let (včetně) až 18 let (včetně)? Potřebujeme slyšet Tvůj hlas, Tvoji perspektivu, Tvé názory.

Junák – český skaut provádí průzkum zjišťující, co si o skautingu myslí mladí lidé, skauti a skautky. Zjišťujeme zkušenosti a dojmy ze skautingu, to, co je vnímáno jako důležité, přínosy i nedostatky. Vyplnění průzkumu (na mobilu či počítači) Ti nejspíš zabere 10 až 12 minut.

Dotazník je otevřen do 31. května a najdeš jej na této adrese. Pusť se do něj nejlépe hned. Budeš jen klikat, žádné složité vypisování.

Kontext: Dotazování provádíme v rámci mezinárodního pilotního projektu WOSM věnujícího se hodnocení dopadu skautské výchovy na mladé lidi. Dotazník tak ve svých jazycích vyplňují skautky a skauti v Belgii, Česku, Irsku, Severní Makedonii a Švédsku.

Velké díky, pokud věnuješ trochu svého času vyplnění dotazníku. Vřelé díky i všem, kterým sice není mezi 14 a 18 lety, ale na dotazník upozorní skautky a skauty tohohle věku ve svém oddíle či středisku. To je velká pomoc.

Petr Vaněk – Permi | petr.vanek@skaut.cz
místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti