Jarní semináře pro skautské vzdělavatele i oddílové vedoucí

S přicházejícím jarem nabízíme další (sebe)vzdělávací semináře: tábory se blíží, připravte se na táborový program a dlouhé večerní rozpravy u táborových ohňů!

Jak otevírat globální témata pomocí zážitku

Využití zážitku ve výchově a vzdělávání nám může pomoci vypořádat se s náročnými tématy. Globální témata mohou být v některých případech kontroverzní, důležitou roli hraje práce s emocemi. Během setkání se seznámíme s tím, jak lze propojit metodu zážitkové pedagogiky a globální témata.

Seminář proběhne v sobotu 1. 4. 2023 od 9 do 17 hod v NaZemi v Brně (Kounicova 42), možnost přihlašování zde do 20. 3. (Ve formuláři zaklikněte možnost “Žádám o proplacení ze šablon”).

Seminář je realizován s podporou odboru Skauti na Zemi, povedou jej Eliška Hanzlová (Pampeliška) a Ondra Stejskal. Oba jsou zároveň skauti a znají kontext vedení oddílu či přípravy skautského kurzu. Účast na semináři je zdarma, jedinou podmínkou je být registrovaným členem/členkou Junáka – českého skauta starším 15 let. V rámci semináře bude zajištěn i oběd a drobné občerstvení během dne.

Seminář je určen pro skautské vedoucí i skautské vzdělavatele a vzdělavatelky, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblasti zážitkové pedagogiky, ať už při činnosti ve skautských oddílech nebo na skautských kurzech.

V průběhu setkání se budeme věnovat základnímu seznámení s metodou zážitkové pedagogiky a s jejími principy. Představíme si Kolbův cyklus – strukturu kopírující přirozené učení, na níž zkušenostně reflektivní učení staví, a budeme diskutovat záměry, kdy je vhodné zážitkovou pedagogiku využít pro vzdělávání (nejen) o globálních tématech (např. ve srovnání s modelem E-U-R). Využijeme drobnějších zážitkových aktivit pro představení konceptu a zmapujeme možnosti pro vlastní využití v praxi.

Badatelský seminář pro vedoucí skautských oddílů

Jsi skautský vedoucí? Hledáš další způsoby, jak trávit volný čas s dětmi venku zábavně i smysluplně? Prozkoumej s námi BOV – metodu, která staví na přirozené zvídavosti a vede žáky k aktivitě. Badatelství využívá rozporuplných situací, které vzbuzují touhu „přijít věcem na kloub“. Pojď bádat se skauty!

Kdy: 28. 3. 2023, 16:30 – 19:30 hod. a 11. 4. 2023, 16:30 – 19:30 hod.

Seminář je akreditovaný MŠMT v délce 8 vyučovacích hodin a každý účastník obdrží certifikát.

Kde: TEREZA, vzdělávací centrum, PrahaHaštalská 17, Praha 1 – PŘIHLÁSIT SE do 13. 3. 2023. 

Cena: Účast na semináři je ZDARMA, hradí Junák – český skaut v rámci podpory vzdělávání svých členů. Podmínkou je účast na obou dnech semináře.

Za projekt Neformální vzdělávání v Junáku – českém skautu

Josefa Kolmanová