Jaké změny přináší novela řádu pro vzdělávání od července 2024

Náčelnictvo schválilo na svém únorovém jednání novelu řádu pro vzdělávání. Novela řádu bude účinná od 1. července 2024 (s přechodným obdobím - tzn., že vzdělávací akce započaté podle aktuálního znění řádu pro vzdělávání, budou moci proběhnout beze změn).

Oproti předchozí verzi přináší novela řádu celou řadu úprav. Mezi ty nejpodstatnější patří zejména:

  • Podmínky pro získávání čekatelské zkoušky a vůdcovské zkoušky bez kurzu.
  • Pro získání vůdcovské zkoušky je podmínka zdravotnického kurzu doplněna alternativou v podobě kratšího kurzu první pomoci.
  • Změny v OČK.
  • Zavedení Kurzu instruktorských kompetencí KIK.
  • Zkušební komise nemohou rozšiřovat stanovený rozsah kvalifikačních stupňů. Ale týmy vzdělávacích akcí mohou stanovovat různé absolvenční podmínky.

Už dříve v rámci realizace změny vzdělávací koncepce přinesla novela organizačního řádu možnost, aby zástupce vedoucího oddílu měl pouze čekatelskou zkoušku. Přitom ale doporučujeme, aby oddíly (zejména početné) měly více kvalifikovaných činovníků, než je nezbytné minimum.

Novela řádu bude dostupná ve Spisovně na Křižovatce do konce února.

🟠 Na pondělí 11. března připravujeme online vysílání, kde budeme představovat a vysvětlovat provedené změny řádu, a kde bude prostor odpovídat na vaše dotazy.

Událost a vysílání: Facebookový kanál SkautInfo

Vysílání: YouTube kanál SkautInfo

Filip Hlavinka - Mukóki zpravodaj VRJ pro vzdělávání