Jak se povedl tábor?

Pokud jste ještě nehodnotili letošní tábor, je nejvyšší čas to udělat, dokud jej máte ještě čerstvě v paměti. Vezměte si k tomu Semafor pro tábory: provede vás otázkami, které byste si možná sami nepoložili. 

Semafor pro tábory vám pomůže přehledně strukturovat diskusi, dostat na stůl všechny důležité oblasti a zachytit klíčové výstupy. Diskuse se točí kolem pěti témat: 

  • zázemí tábora 
  • lidé a vztahy 
  • řízení a plánování 
  • program a činnost
  • působení navenek 

Nejdůležitější podněty se zachycují na plakát imitující semafor – světla tří barev: 

  • Červená = co se nepovedlo a už to nechceme opakovat. Taková táborová stopka. 
  • Žlutá = v čem chceme pokračovat, co chceme na příštím táboře zopakovat, případně vylepšit. Připrav se na výjezd. 
  • Zelená = s čím chceme začít. Co jsme dosud nedělali a chceme to do příprav tábora zařadit. 

Výsledný plakát pak lze pověsit v klubovně, nebo ho uložit k táborovým věcem a vytáhnout ho ve chvíli, kdy se pustíme do příprav dalšího tábora. Pomůže nám připomenout si hodnoticí diskusi a zohlednit její výstupy. 

K Semaforu není třeba žádná technika, stačí vytištěná sada otázek a moderátor, který bude hlídat diskusi. Účastníkům diskuse doporučujeme nabídnout také inspiraci, která rozšíří obzory možností, jak se dá tábor pojmout. 

Pokud byste si rádi “změřili” jak na tom se svými tábory jste a kde jsou vaše nejsilnější a nejslabší stránky, zkuste Hodnocení kvality tábora ve SkautISu. To na rozdíl od Semaforu nabízí i konkrétní škály, se kterými lze vlastní táborovou realitu poměřovat. Pomůže také zacílit společnou diskusi (na slabé stránky nebo oblasti, ve kterých táborová rada neshodne). 

Otázky k Semaforu a Hodnocení kvality zodpoví: 

Jaroslav Petřík – Australan  kvalita@skaut.cz