Jak propagovat Betlémské světlo i u vás? Přijďte si o tom povídat na online komunikační táborák!

Rozdáváte u vás v obci vánoční plamínek? Nejste si jistí, jak dostat info k co nejvíce lidem? Nebo máte naopak skvělé tipy z minulých let? Pojďte si o tom s námi povídat na online komunikačním táboráku ve čtvrtek 7. prosince od 19 hodin! Budou se na vás těšit členky skautského komunikačního týmu i další skauti a skautky se stejným zájmem!

Blíží se advent a blíží se i čas, kdy skauti a skautky po celé zemi rozdávají plamínek naděje, míru a lásky – Betlémské světlo. Připravujete akci pro veřejnost spojenou s předáváním světla a chcete o ní informovat? Rádi vám v tom pomůžeme. Přijďte na online komunikační táborák!

Online komunikační táborák

Kdy: ve čtvrtek 7. prosince v 19:00
Jak se zúčastnit: Připojte se na setkání přes Google Meet tímto odkazem.

Co chceme probrat?

  • Hlavní možnosti propagace vašich akcí spojených s rozdáváním Betlémského světla (jak připravit tiskovou zprávu nebo avízo pro regionální novináře, na jakou část akce novináře pozvat, co pro ně na místě bude atraktivní,…)
  • Základní informace o tom, jak při té příležitosti mluvit o skautingu a skautské činnosti
  • Informace o připravených propagačních materiálech, které můžete na akcích k Betlémskému světlu využít
  • Možnosti využití generátoru a Canvy pro výrobu vlastních plakátů a grafik

Hlavně ale chceme dát prostor vám! Zaměříme se na zodpovídání vašich dotazů a dáme vám prostor sdílet zkušenosti a předávat si osvědčené tipy.

Komunikačního táboráku se zúčastní skautská tisková mluvčí Bára Lukačevič Trojak a Hana Kolářová – Hadka, která se věnuje komunikaci s veřejností především na sociálních sítích a spravuje skautskou Canvu.

Vytváříme síť skautských mediálních zpravodajů

Hledáme různé možnosti, jak podpořit skautské mediální zpravodaje a zpravodajky, ale také všechny ostatní, kteří se zajímají o propagaci skautingu. Součástí naší snahy je i tento komunikační táborák – už třetí v řadě. Kromě toho se snažíme vytvářet a aktualizovat materiály, které by vám mohly usnadnit práci. Pomohlo by nám ale znát váš názor. Ať už se online setkání zúčastníte nebo ne, budeme moc vděční, když nám vyplníte tento Google formulář, abychom vás mohli podporovat tak, jak sami potřebujete. Děkujeme!

Za skautský komunikační tým
Hana Kolářová – Hadka
hana.kolarova@skaut.cz