Jak probíhala Ústřední lesní škola 2021 alias Vzdělávací týden s ÚLŠ? Pusťte si záznamy jednotlivých programů

Epidemická situace v listopadu 2021 neumožnila uspořádat Ústřední lesní školu - tradiční setkání skautských vzdělavatelek a vzdělavatelů a všech zájemců o tuto problematiku - a to, bohužel, ani v nouzové jednodenní variantě, ke které pořadatelský tým přistoupil krátce před akcí. V lednu jsme tedy přišli s online náhradou ve formě "Vzdělávacího týdne s Ústřední lesní školou". Jednotlivé programy si můžete pustit ze záznamu.

Epidemická situace v listopadu 2021 neumožnila uspořádat Ústřední lesní školu - tradiční setkání skautských vzdělavatelek a vzdělavatelů a všech zájemců o tuto problematiku - a to, bohužel, ani v nouzové jednodenní variantě, ke které pořadatelský tým přistoupil krátce před akcí.

V lednu letošního roku proto proběhla alespoň online náhrada ve formě „Vzdělávacího týdne s Ústřední lesní školou“, jehož se zúčastnilo asi 325 účastníků. Vzdělávací týden přinesl sérii 6 programů z původně připravované nabídky (od pondělí do soboty každý večer jeden), jejichž záznamy si (s jednou výjimkou) můžete pustit i dodatečně:


1) STREAM:  Zahájení Vzdělávacího týdne s ÚLŠ, aktuální novinky a výzva ve vzdělávání, kapacity kurzů - aktualizace analýzy po roce

Úvodní slovo zpravodaje pro vzdělávání. Stručný přehled novinek ve skautském vzdělávání. Aktuální analýza kapacit kurzů. Výzvy a příležitosti před námi. Odpovídání na dotazy.  

Lektoři: Filip Hlavinka - Mukóki (zpravodaj VRJ pro vzdělávání), Michal Peroutka - Pérák (koordinátor vzdělávání), Jan Šimbera - Prófa (jeden z autorů analýzy kapacit vzdělávání)

Záznam si můžete pustit na Youtube nebo Facebook Live.


2) MEET: Revize čekatelské zkoušky

Diskuse o vybraných otázkách (kontroverzích či obtížně rozhodnutelných), které vyplynuly z revize čekatelské zkoušky.

ČZ po revizi (pracovní verze s poznámkami) 

Lektor: Jaroslav Petřík - Australan

Záznam si můžete pustit zde.


3) MEET: Alkohol na skautských akcích

Proč téma v organizaci otevíráme? Kde je v něm místo pro vzdělavatele a kurzy? Jakou laťku v konzumaci alkoholu na táborech, roverských akcích nebo kurzech můžeme považovat za přiměřenou a proč? V tomto programu jsme se mj. podívali na průběžné výstupy ankety v Junáku - českém skautu z podzimu 2021 o alkoholu na skautských akcích (dosud na anketu odpovědělo přes 1300 respondentů). 

Lektorka:  Johanka Růžková (Suchej únor)

Prezentace ke stažení zde (záznam nebyl pořizován na přání lektorky - pro otevřenější diskusi).


4) MEET: Vzdělávání v době covidu-19 a po něm

Nahlédněte pod pokličku prvního čekatelského kurzu realizovaného kompletně online. ČK Ponetu byl prvním kurzem realizovaným kompletně distanční formou. Jak probíhal? Co se nám při online podobě kurzu osvědčilo a co bychom naopak dělali jinak? Na tomto programu vás necháme nahlédnout pod pokličku pilotního kurzu s praktickými tipy aneb Vyzkoušeno za vás!

Lektor: Petr Brabec - Vrabčák

Záznam si můžete pustit zde.


5) MEET: Zakládání nových kurzů

Analýza vzdělávacích kapacit Junáka - českého skauta ukázala, že je potřeba zakládat nové akce. Podívali jsme se na témata, se kterými se nové kurzy potýkají a jaké radosti přinášejí.

Lektoři:  Radek Procyk – Maverick, Renáta Farkašová - Renča

Záznam si můžete pustit zde.


6) STREAM: Marek Orko Vácha

Přednáška od Marka Orko Váchy na téma "Nevyžádané rady mládeži aneb Jak naplnit svůj životní čas"

Lektor: Marek Orko Vácha

Záznam si můžete pustit na Youtube nebo Facebook Live.

 

Děkujeme účastníkům za jejich aktivní zapojení, lektorům a moderátorům pak za dobře odvedenou práci ve ztížených (online) podmínkách.


Tým ÚLŠ 2021