Jak efektivně pomáhat uprchlíkům během humanitárních krizí? Zúčastněte se lednového online workshopu a buďte lépe připraveni

Válka na Ukrajině se ani po desíti intenzivních měsících neblíží konci a pravděpodobnost opětovného nárůstu příchodu uprchlíků z Ukrajiny se v zimních měsících zvyšuje.

Mnoho z nás chce uprchlíkům pomáhat, ale není nám vždy jasné, jak tuto snahu nejlépe nasměrovat. Junák - český skaut a Skautský institut ve spolupráci s UNICEF proto na leden připravili dva interaktivní online workshopy zaměřené na přímou pomoc uprchlíkům.

Cílem školení je vybavit dobrovolníky, kterým osobně záleží na tom, aby byli v době krize připraveni nabídnout pomoc, potřebnými znalostmi k efektivní pomoci uprchlíkům. Především těm z Ukrajiny, ale i dalším uprchlíkům v případě jiných humanitárních krizí a válečných konfliktů v budoucnu. Workshopy tematicky pokryjí přímou akutní pomoc i následnou asistenci v jejich integraci do společnosti. Budou na sebe tematicky navazovat, je ale možné se zúčastnit jen jednoho z nich.

Školení bude vést zkušená koordinátorka pomoci uprchlíkům a lektorka workshopů Zuzana Schreiberová (medailonek níže).

Detail workshopů


1. workshop (online, úterý 10. ledna 2023, 18.00 – 19.30)

Jak se účinně zapojit do bezprostřední asistence uprchlíkům? Co v takové situaci potřebují? Jak to zjistit? Čeho se naopak vyvarovat? Workshop přinese základní poznatky a zároveň i příklady dobré praxe a vychytávek z jara, kdy se mnozí dobrovolníci zapojili během příchodu ukrajinských uprchlíků bezprostředně po zahájení ruské invaze. Dozvíte se, kde začít, jaké oblasti bude potřeba vykrýt a co naopak není potřeba dělat. Zároveň, jak během dobrovolnictví odhadnout své vlastní síly, kde je čerpat, nepřepálit start a nevyhořet. 

2. workshop (online, úterý 24. ledna 2023, 18.00 – 19.30)
Obsah bude upraven dle potřeb účastníků prvního workshopu, rámcově se chceme zabývat tématy:

  • Práva uprchlíků dle mezinárodního i českého práva
  • Jak nasměrovat uprchlíky na zdroje informací a pomoci
  • Jak dlouhodobě podporovat nově příchozí

Pokud se chcete zúčastnit či vyjádřit předběžný zájem o účast, zaregistrujte se, prosím, co nejdříve zde, nejpozději do 9. ledna 2023 (pondělí). Link na připojení na workshop zašleme v předstihu všem zaregistrovaným. 

 

Lektorka workshopů: Zuzana Schreiberová

Od roku 2015 působila jako dobrovolnice a později jako koordinátorka přímé pomoci uprchlíkům na pražském Hlavním nádraží (Iniciativa Hlavák), zapojila se do integrace pražské skupiny iráckých křesťanských uprchlíků v roce 2016 a do práce se syrskými rodinami evakuovanými přes zdravotnický program MEDEVAC. V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu realizovala od konce února 2022 několik desítek workshopů a školení zaměřených na základy pomoci uprchlíkům, interkulturní komunikaci a kulturní odlišnosti. 

Dále bychom rádi poprosili ty z vás, kteří se chtějí workshopu zúčastnit a zároveň pomáhali uprchlíkům v prvních týdnech a měsících ruské invaze na Ukrajinu, o sdílení zkušeností a know-how v následujícím průzkumu, který by měl zabrat přibližně 10 minut. Vaše zkušenosti nám pomohou lépe nastavit obsah workshopů a dalších aktivit. 

Děkujeme za veškerou energii, kterou jste dobrovolnictví v různých oblastech věnovali. 

 

Za přípravný tým 

Jana Harušťáková
koordinátorka integračních aktivit, Junák – český skaut
jana.harustakova@skaut.cz
+420 731 622 849