Intercamp 2026 ČR hledá své vedení! Přihlas se do konce června

Koncem května 2026 proběhne v Česku velká mezinárodní akce Intercamp. Výkonná rada Junáka – českého skauta tímto zahajuje výběrové řízení na vedení celé akce. Zájemci se mohou přihlašovat do 30. 6. 2024.

Intercamp je každoroční evropské setkání skautek a skautů organizací, které jsou členy Intercamp Committee. Patříme do ní my, Polsko, Německo, Nizozemsko, Belgie, Francie a evropské oddíly USA. Střídáme se v pořadatelství už od roku 1967. Do ČR se Intercamp vrací znovu v roce 2026, probíhat bude od pátečního večera 22. 5. do pondělního poledne 26. 5., tedy tradičně během svatodušních svátků. Akce má i rámcově daný formát, účastníky jsou skauti a skautky od 11 do 17 let, velikostí se pohybuje od 2500 do 4000 osob, účastnický poplatek stanovuje Intercamp Committee a v roce 2026 bude pravděpodobně ve výši 25 EUR.

Intercamp 2026 se do České republiky vrací po 10 letech. Pro skautské účastníky a účastnice je skvělou první zkušeností s velkými mezinárodními skautskými akcemi. Chceš se postavit do čela organizace celé akce nebo se vidíš v jedné z rolí základního organizačního týmu? Čti, která očekávání bys měl/​a splňovat a s jakou podporou můžeš počítat. Vyplněnou přihlášku je nutné poslat do 30. 6. 2024.

Co očekáváme od vedoucí/ho a pořadatelského týmu Intercampu 2026 v ČR?

 • uspořádat akci dle parametrů stanovených v zadání akce a požadavků Intercamp Committee (viz níže dokument How to Organise Intercamp)
 • posílit v zahraničí dobré jméno českého skautingu
 • dát účastníkům možnost zažít mezinárodní skautskou akci, motivovat je k aktivnímu setrvávání ve hnutí a podpořit mezinárodní skautskou spolupráci
 • dobrou angličtinu, zkušenost s organizováním akce/​kontingentu/​vedením
 • dobrou komunikaci s Intercamp Committee, VRJ a synergii s týmem zázemí a skladu materiálu Intercamp a Junáka – českého skauta
 • dále viz. Pravidla pro pořádání celostátních akcí.

Jak pořádání akce konkrétně podporujeme?

Nabídku podpory od Kanceláře ústředí a odborů Výkonné rady Junáka pro budoucí tým najdeš v dokumentu Podpora a požadavky ústředí pro velké akce. Další podporou ve formě konkr. závazného návodu na pořádání akce, je dokument od Intercamp Committee “How to Organise Intercamp”. Na vyžádání vám pošleme jeho verzi pro letošní ročník IC (pro rok 2026 ještě neexistuje) a velmi doporučujeme se s ním seznámit.

Jak na přihlášku?

Sepiš odpovědi na níže uvedené otázky a pošli je nejpozději do 30. 6. 2024 na barbora.tichavova@skaut.cz. Je možné přiložit předběžný projekt akce, který shrne základní představu o organizování Intercampu 2026 v ČR. Možná je i konzultace po čas trvání výběrového řízení.

Otázky:

 1. Identifikace kandidáta: jméno, příjmení, přezdívka, telefonický a emailový kontakt
 2. Jaké jsou Tvé zkušenosti s organizováním větší akce v Junáku – českém skautu/​mimo něj a vedením týmu?
 3. Podílel/​a ses na organizování některé velké skautské akce či ses aktivně účastnil/​a?
 4. Proč by ses chtěl/​a zapojit do organizace Intercampu 2026 v ČR, případně, proč bys chtěl/​a vést organizační tým?
 5. Pokud už máš nějakou představu o složení organizačního týmu akce, neváhej ji přiložit.
 6. Proč tě zaujal právě Intercamp 2026?
 7. Pokud bys nebyl/​a vybrán/​a jako vedoucí organizace Intercampu 2026, chtěl/​a by ses zapojit do organizačního týmu nebo do organizace některé budoucí skautské akce?

Těšíme se na spolupráci.

Barbora Tichavová – Rozárka zpravodajka VRJ zodpovědná za velké akce

Vojtěch Olbrecht – Fišer zahraniční zpravodaj VRJ