Hmotný majetek evidujeme v Junáku v účetnictví stále od 40 000 Kč

Zákon o daních z příjmů zvýšil hranici majetku pro daňové účely na 80 000 Kč. Účetní hranici pro evidenci majetku si stanovuje účetní jednotka sama ve svém vnitřním předpisu. Dotační výzvy zareagovaly na změnu v zákoně o daních z příjmů různě. Některé upravily hranici pro investiční / provozní dotace na 80 tis. Kč v souladu s daňovou politikou, jiné (např. MŠMT) zůstaly na původních 40 tis. Kč.

V Junáku máme stanoveno ve Směrnici k majetku, že hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou:

  • 40 tis. Kč a více je evidován v účetnictví a následně odepisován po dobu očekávané  životnosti,
  • 3 - 40 tis. Kč je evidován v operativní evidenci, v účetnictví se projeví jako náklad v roce pořízení,
  • méně než 3 tis. Kč je účtován rovnou do nákladů bez nutnosti evidovat majetek v operativní evidenci (OJ si tuto hranici může snížit).

Pro hmotný majetek s pořizovací cenou mezi 40 - 80 tis. Kč je tak rozdílné pojetí v účetnictví a v daních. O tom, kdy a jak mají OJ tuto situaci řešit, pojednává tento článek na Křižovatce.

V současné době  jsme v situaci, kdy mohou být v dotačních programech hranice pro provozní / investiční dotaci stanoveny různě. Je možné, že vaše OJ čerpá dotace od více poskytovatelů a každý z nich stanovil hranici v jiné výši. Při použití dotace respektujte dotační pravidla, poskytovatel má právo rozhodnout, na jaké výdaje smí příjemce dotaci využít.

O postupech účtování provozních i investičních dotací se dočtete v Metodickém listu Účtování o prostředcích na podporu činnosti Junáka.

Pokud čerpáte dotace, které definují různě hranici pro investice a potřebujete poradit, jak dotace čerpat nebo jak o dotacích účtovat, napište na email hospodareni@skaut.cz.

Olga Dočekalová

koordinátorka ST hospodaření a kontrola