Hledáte vzdělávání na míru vaší akci či jednotce? Vyzkoušejte aktualizovanou verzi Vzdělávání na klíč

Připravujete kurz, regionální setkání činovníků nebo podobnou akci a potřebujete externě zajistit zajímavý vzdělávací program? Chcete na středisko pozvat odborníka na téma, u kterého cítíte mezery? Můžeme vám s tím pomoci! Odbory, pracovní skupiny a další týmy Junáka - českého skauta nabízejí řadu programů realizovaných na klíč. Prezenčně i online.

V sekci Křižovatky Vzdělávání na klíč naleznete aktuální, ucelenou a dlouhodobě platnou (1x za půl roku ji aktualizujeme) nabídku vzdělávacích programů na klíč.

Tyto programy si můžete - zdarma (eventuálně za cesťák lektorovi) - prostřednictvím jednoduchého formuláře objednat a externí lektoři (po předchozí domluvě iniciované z vaší strany) programy odlektorují přímo u vás "doma" či na akcipřípadně také (u cca 61% programů) online. 

„Velmi si vážím tohoto nástroje, už poněkolikáté mi pomohl obohatit vzdělávací akci o nové tváře a nová témata. Díky!“

„Jako výchovná zpravodajka jsem velice vděčná, že tento nástroj existuje. Mám tak pocit, že na větší otázky a volání o pomoc ze strany oddílových rad nejsme sami.“

V posledním půlroce jsme odbavili 20 objednávek na 35 programů pro asi 312 účastníků.

„Je to super nástroj, jak dostat know-how do regionů, zejména pro zaměstnané vedoucí s dětmi...“

Aktuální nabídka Vzdělávání na klíč obsahuje 54 programů od 13 poskytovatelů, přičemž 2 programy jsou nové, konkrétně:

  • "Jak na rizika a krizové situace při skautské činnosti" od Bezpečného skautingu
  • program "Roveři nad zlato aneb jak podpořit rovery, abychom měli činovníky" od Odboru pro personalistiku se rozdělil na dva podle cílové skupiny - středisková rada NEBO okresní/krajská setkání, vzdělávací akce apod.

Vzdělávání na klíč pokrývá oblasti jako jsou programové nástroje, rovering, sexuální výchova, ekologie, práce revizních komisí, mezinárodní skauting, skautská personalistika atd. Pro zajímavost - mezi nejčastěji objednávané programy patří ty o psychickém bezpečí dětí v oddílech, mentoringu, o práci s ideou vlčat a světlušek a roveringu.

Důležitá poznámka: Nabídka workshopů k družinovému systému bude v příštím skautském roce podstatně menší. Workshopy bude možné nadále objednávat, může se ale stát, že bude obtížnější sehnat lektory. Proto využijte možnosti workshop absolvovat ještě letos, třeba na táboře.

„Skvělá myšlenka celého nástroje – využít odborníka / člověk se zkušenostmi v oboru, který je zároveň součástí Junáka, takže ví, jak to v oddílech/​střediscích chodí. Široký výběr témat, lidský a individuální přístup. Pro časově vytížené oddílové vedoucí je velikým plusem vybrání si vlastního místa a termínu. Snazší vzdělávání už snad ani být nemůže. :) Děkujeme, určitě znovu využijeme.“

My děkujeme za to, že Vzdělávání na klíč využíváte a že se o svou zkušenost podělíte i s akcemi/​středisky/​oddíly... ve vašem okolí. Vzdělávání na klíč je tu pro vás!


Michal Peroutka - Pérák
koordinátor vzdělávání