Hledáme pořadatele Umělecké šestky 2025

Umělecká šestka je celostátní akce zaměřená na rozvoj vlčat, světlušek a žabiček v oblasti zpěvu, hudby, výtvarna, divadla, fotografie a rukodělek. Pro uspořádání této víkendové akce hledáme pořadatele. Baví tě práce s vlčaty/světluškami/žabičkami?

Zajímají tě témata Umělecké šestky? Máš nápady na aktivity, o které by vlčata, světlušky a žabičky rozhodně v rámci U6 neměli přijít? Pokud jsi alespoň na jednu otázku odpověděl/​a „Ano“, pak jsi to právě ty a tvůj tým, koho hledáme!

Vyvrcholením bude na jaře 2025 společná víkendová akce, na které zažijí šestky společně se svými vedoucími aktivity zaměřené na oblasti Umělecké šestky – navštíví zajímavá místa, vyzkouší si různé aktivity, zažijí workshopy, setkají se s výtvarníky, divadelníky, fotografy apod.

Jak si takový víkend představit?

Celý víkend je zaměřený na vlčata, světlušky a žabičky tak, aby si akci užili, poznali zajímavé osobnosti, vyzkoušeli si nové techniky, prožili neobvyklé zážitky, ... Vedoucí šestek jsou zapojeni do programu a prožívají téměř vše spolu s vlčaty, světluškami a žabičkami, čímž zároveň získávají inspiraci na práci s uměleckými tématy. Šestky se se svými vedoucími mohou vypravit do galerií, divadel, muzeí či uměleckých dílen, pod vedením zkušených lektorů si mohu vyzkoušet výrobu ne zcela tradičních předmětů, práci s hudbou či filmem (animací) apod. To vše nemusí absolvovat všichni najednou, šestky je možné rozdělit tak, že každá absolvuje jinou část programu dle svého výběru.

Cíle akce

  • Inspirovat vedoucí rojů, smeček a oddílů v používání symbolických rámců prostřednictvím vlastní zkušenosti.
  • Nabídnou konkrétní programové náměty pro práci se symbolickým rámcem.
  • Setkání světlušek a vlčat a jejich vedoucích z různých částí republiky.

Termín akce

Víkend (pátek–neděle) na jaře 2025 (na základě předchozí domluvy s Odborem vlčat a světlušek).

Úloha pořadatele

Od organizačního týmu se očekává, že zajistí hladký průběh akce pro 150-200 účastníků (včetně doprovodů). Na pořadateli bude veškerá tvůrčí iniciativa, vymýšlení i zorganizování aktivit, včetně péče o účastníky, zajištění jejich ubytování (ideálně škola) a stravování v průběhu akce. S Odborem vlčat a světlušek bude pořadatel své kroky komunikovat. 

Nabídka ústředí a Odboru vlčat a světlušek

  • Prostor na webových stránkách.
  • Předání zkušeností Odboru vlčat a světlušek s pořádáním minulých ročníků (a podobných akcí), dokumentů a závěrečných zpráv.
  • Přidělení dotace na celostátní akce dle aktuálních pravidel.
  • Termínová koordinace s dalšími celostátními akcemi.

Celé zadání akce

Zadání projektu akce pro pořadatele

Pokud máte zájem akci u vás uspořádat, nebo se chcete na něco zeptat, napište nám na ovas@skaut.cz.

Za odbor vlčat a světlušek

Tomáš Kurc – Šůgr