Hledáme nového hospodáře našeho střediska Odry

Naše skautské středisko Odry hledá nového hospodáře/hospodářku. Současná hospodářka bude končit na konci letošního roku a naše středisko se bez této pozice neobjede. Budeš to zrovna ty?

Co si budeme povídat, být hospodářem střediska je zodpovědná práce. Důležité je ale říct, že na to hospodář není sám a může se spolehnout na celé vedení střediska a hospodáře oddílů.

Hospodář střediska má na starosti:
- účtování příjmů a výdajů z pokladen a bankovního účtu
- ve spolupráci s hospodáři oddílů čerpání darů a dotací
- vydávání a placení faktur
- proplácení faktur a paragonů do pokladny střediska
- chystání podkladů k daním a účetní uzávěrce
- přípravu  podkladů pro revizní komisi
- kompletaci podkladů k dotacím a darům

Nejvíce práce je od ledna do března, kdy se řeší daně, poté v červnu kdy se oddíly chystají na tábor a rodiče platí na účet střediska a pak říjen až listopad, kdy se odevzdává vyúčtování dotací a darů. Hospodaření střediska vedeme v podvojném účetnictví a využíváme nástroj ESO Skeleton.

Jak si představujeme hospodáře střediska:
- Je zodpovědný a spolehlivý.
- Je pečlivý a pořádný.
- Umí si říct, pokud potřebuje s něčím poradit nebo pomoci.

Novému hospodáři nabízíme:
- Zajištění potřebného školení, pořízení odborné literatury.
- Metodiky, postupy a vzory včetně podpory současné hospodářky.
- Potřebné vybavení dle domluvy a potřeby.

Hospodářem střediska může být pouze osoba bezúhonná, věk 18+. Jsou vítané zkušenosti z oblasti hospodaření, ale není to podmínkou. Postačí chuť se naučit něco nového. Obdobně jako vedení střediska, vedoucí oddílů a další činovnické funkce vykonává hospodář tuto funkci jako dobrovolník tj. pozice je neplacená. Vykonávat funkci hospodáře může i nečlen skautského střediska (oddílu).

Pokud by tě pozice hospodáře zaujala nebo potřebuješ více informací, prosím, napiš na e-mail jan.schovanek@skaut.cz nebo volej na tel. 773484139.

Hospodáře střediska budeme hledat do konce listopadu, poté se obrátíme na placenou službu účetní/ho. Neváhej se proto ozvat co nejdříve.

Těšíme se na případnou spolupráci.

Za skautské středisko Odry

Jan Schovánek
vedoucí střediska
Junák - český skaut, středisko Odry, z.s.
Tel.: 773484139 (STS)
https://strediskoodry.skauting.cz/