Důležité informace k žádostem o vybrané dotace na rok 2022

V návaznosti na “Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO” zveřejňujeme Pravidla k žádostem o vybrané dotace na rok 2022.

Oproti předchozí verzi nepřináší aktualizovaná Pravidla zásadní obsahové změny. 

Při aktualizaci došlo k těmto změnám: 

  • termín pro odevzdání projektů na akce pro neorganizovanou mládež je stanoven do 15. 2. 2022. Od této změny očekáváme lepší odhad plánovaných činnosti a cen s ohledem na pandemii COVID 19.
  • byla doplněna dotace pro Celostátní akce, o kterou je možné od letošního roku žádat prostřednictvím informačního systému skautIS
  • z důvodu náročnosti administrace byla navýšena minimální částka celkových nákladů u projektů v oblasti Oprava a údržba nemovitostí a to na částku 30 tis. Kč (aktivity z nižší částkou i nadále doporučujeme realizovat z provozních dotací)
  • nutnost dodání doplňujících dokladů vyžádaných komisí nejpozději do 2 měsíců od výzvy
  • aktualizaci zaměření u dotačního programu “Strategie 2022 v oddílech”

Jednotlivé změny jsou zvýrazněny žlutě v Pravidlech k žádostem o vybrané dotace na rok 2022.

Dále vás upozorňujeme na změnu v nahlížení do katastru nemovitostí 

  • od 12. 6. 2021 došlo v rámci aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí k částečnému omezení zveřejňování údajů o nemovitostech a souvisejících řízeních, a to z důvodu zabránění vytěžování dat softwarovými roboty
  • nově jsou kompletní údaje zobrazovány pouze po zadání kontrolního ověřovacího kódu nebo po přihlášení uživatele prostřednictvím portálu eidentita.cz nebo účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
  • pro projekty v programu Opravy a údržby je nutné dodávat kompletní výpis z KN (je zde vidět vlastník nemovitosti)

Přehled vybraných dotací (detaily jsou uvedeny v Pravidlech u jednotlivých typů dotací)

Během zpracování projektu je možné se obrátit na ekonomické oddělení Kanceláře ústředí (ekonomicke@skaut.cz) s žádostí o konzultaci. Doporučujeme to zejména u složitějších, rozsáhlejších a neobvyklých projektů.

Veškeré informace k dotacím MŠMT naleznete na Křižovatce (rozcestník dotací)

Ke konci roku 2021 pro vás připravíme článek s připomenutím termínů a podmínkami jednotlivých dotací.

Markéta Olišarová
zpravodajka pro ústředí