Družinovka pro vedoucí č. 9 – družinové projekty a výzvy jsou nejen hnacím motorem, ale taky tréninkem klíčových dovedností

Co si představíte, když se řekne družinový projekt, družinová výzva? … Už máte nějakou svou představu? Pojďte ji srovnat s tou naší a s realitou družiny Kytic.

Už jsme psali o tom, že skautská družina potřebuje prostor pro sebe sama, pro jistotu ale rychlé opáčko: skautská družina je základní jednotkou, ve které se děje gró oddílové činnosti. Je přípravkou a inkubátorem pro postupné přebírání odpovědnosti za vlastní rozvoj, ale taky za svět kolem, za druhé, za chod oddílu. To se může dít ve chvíli, kdy skautky a skauti dostávají důvěru, podporu a prostor ze strany vedoucích. 

Ze života družiny Kytic

“Nevěděli jsme, jak naši klubovnu zlepšit. Máme ji totiž zrovna úplně novou, jedna maličkost se ale našla. Všimli jsme si, že zdi jsou celkem prázdné, nic na nich není a zároveň tam není nic zelené. Tak jsme to spojili a vznikl nápad. Vezmeme nějakou rostlinu a zasadíme ji a dáme do klubovny. Vyrojily se nápady. Ve hře byly jahody, hrášek, máta a chili papričky. Domluvili jsme se, že zasadíme pouze jahody a mátu, v létě si ji dáme do pití. 

Práci jsme si rozdělili následovně:

Kiky přinesla semínka máty, Sysel přinesl sazeničky jahody, Zrzi hlínu a já květináče, fixy, hnojivo a kompost. Jo, taky jsem ještě přinesla igelit, abychom to tam nezaprasili.

Aktualizace po dvou týdnech: 

Některé jahody to nezvládly, ale už se to nějak uchytilo, máta nám nevyrostla, tak jsem přinesla sazeničku z chalupy. Mamka říká, že je máta hrozný plevel, tak snad se chytí.😀

Tak právě takhle může vypadat družinový projekt, jak se pozná?

  • Je to něco, co se narodí přímo v družině, není to aktivita dosazená třeba z oddílového plánu činnosti. Vlastní nápad s sebou nese nadšení pro věc a motivaci.
  • Na realizaci se podílí celá družina, je to týmová záležitost a každý přispívá ke společnému výsledku.
  • Obsahovat by měl fázi plánu (čeho chceme dosáhnout, jak to uděláme), realizace, ale také zhodnocení a reflexe (jak jsme spokojeni s výsledkem, co příště udělat jinak, co jsme se naučili). 
  • O projektu by měla vědět oddílová rada. Pokud je to třeba, družina ví, že si může říct o pomoc, požádat o radu. Vedoucí může do projektu zasáhnout v případě, kdyby hrozilo nějaké nebezpečí, riziko úrazu apod., jinak by ale iniciativu přebírat neměl.
  • Rozsah projektu může být různý a záleží taky na vyzrálosti družiny. Někde to může být vysazení rostlin v klubovně, jinde výroba seriálu o původu potravin pro celý oddíl nebo půlroční projekt na zvýšení fyzické zdatnosti celé družiny. 
  • Projekt může pro družinu začínat pomyslným nepopsaným bílým papírem (je to zcela na ní, hledá téma, které ji zaujme), nebo může dostat bílý papír s nadpisem. Právě tak to bylo u projektu družiny Kytic, která téma dostala v rámci celoroční Hry družin. Takové téma může navrhnout oddílová rada, možná může být i společné všem družinám v oddíle, ale důležité je, aby bylo dostatečně volné pro vlastní nápady a způsob realizace, jinak se podstata ztrácí.

Jaké družinové projekty probíhají u vás? A daří se, nebo narážíte na překážky, které užitek věci komplikují? Napište nám o nich na program@skaut.cz, rádi se jim budeme věnovat v některém z dalších dílů seriálu Družinovka pro vedoucí.

Barbora Tichavová – Rozárka místostarostka a zpravodajka pro program

Pavla Sýkorová  – Gymi koordinátorka programových projektů