Družinovka pro vedoucí č. 7 – rovering nebo rádcování skautské družiny? A nejde to obojí?

Ideální věk rádce skautské družiny je ten vrstevnický - tedy stejný nebo jen o málo vyšší než u zbytku družiny. Někdy je dobrý důvod, aby byl rádcem, rádkyní člověk v roverském věku. Ale jak pak skloubit roli rádcovskou s roveringem?

Důvody pro rádcování v roverském věku mohou být různé. Skautská družina je už sama o sobě také starší a do roveringu pomalu dorůstá. Nepodařilo se najít vhodného rádce - vrstevníka. Nebo to může být třeba tak, že je to družina náročnější, která si zaslouží (byť možná jen dočasně) větší zkušenost. V každém případě i rádce, rádkyně v roverském věku může být dobrým průvodcem skautské družině a zároveň je stále možné poměrně dobře naplňovat klíčové principy funkčního družinového systému. Družina je primárně partou a nikoliv malým oddílem v oddíle, který vede někdo dospělý.

V mnoha oddílových radách pak ale přichází na řadu otázka “Rádcování nebo rovering?” případně “Lze to obojí nějak dobře skloubit dohromady?”. 

Dobrá zpráva: Ano, jde to! 

Než se podíváme, jak na to, pojďme si ještě ujasnit klíčovou věc: V roverském věku člověk zpravidla prožívá zásadní formativní zkušenosti, které pak ovlivňují jeho další život. Hledá hodnoty, které přijme za své a budou ho životem provázet; vyhledává nové výzvy; navazuje vztahy přátelské i partnerské… Zkrátka hledá, jakým směrem povede jeho životní cesta. Rovering pro tohle hledání nabízí ukotvení ve skautských hodnotách, společenství vrstevníků napříč republikou, výzvy, které mladého člověka rozvíjí po všech stránkách a zároveň se odehrávají v bezpečném prostředí. A právě proto je důležité rovering neopomenout a hledat aktivně cesty, jak ho mladým lidem nabídnout i v kombinaci s jejich dalšími skautskými rolemi, třeba zrovna tou rádcovskou.

Ale jak teda?

  • I rádcování jako takové může rozvíjet některé z cílů roverské výchovy. Třeba “Dokáže vyhodnotit situaci a své limity, ví, na koho se obrátit a nebojí se říct o pomoc.” nebo “Hledá zdroje své naděje (např. v těžkých situacích) a vnitřního pokoje.” jsou schopnosti, které může jedinec velmi dobře rozvíjet, ověřit a zreflektovat právě při vedení skautské družiny. A je jich mnohem víc. Projděte si je - klidně společně s rádci - a označte si ty, které lze dobře pokrýt skrze práci s mladšími. Průběžně se k nim vracejte a mluvte o tom, jak se vám je daří posilovat.
  • Ale pozor, tím to nesmí skončit, protože tu je řada dalších cílů, které rádcování nepojme! Vytáhněte si společně ze seznamu výše i tyhle a společně hledejte cesty, kde by mohl mít rádce/​rádkyně příležitost je rozvíjet.
  • Může to být roverský tábor - zůstaňte s rovery a rangers o pár dní déle než celý oddíl, vyražte společně na puťák a věnujte se programu pro ně samotné. Stejně tak můžete prodloužit oddílovou výpravu.
  • Dohodněte se v oddílové radě na tom, že součástí vašeho oddílového plánu akcí bude alespoň jednou za čtvrt roku prostor, který bude určen jen pro rovery a rangers. Jednou to může být puťák, podruhé společná návštěva nějakého kulturního představení, potřetí třeba společně nachystaný projekt pro druhé.
  • Máte-li ve středisku roverský kmen, dohodněte se s dalšími oddíly na tom, že např. první víkend v měsíci nebudou plánovat oddílové akce a je to čas vyhrazený akcím roverského kmene. Umožníte tak vašim rádcům, rádkyním se roverského programu zúčastnit.
  • Věnujte roverskému programu část vašich oddílových rad. Nejspíš většina z vás všech je v roverském věku - ať už mladším nebo starším - a program si můžete chystat navzájem.

Cesty tu jsou a další pojďme společně hledat a třeba sdílet na Skautforu. Zdravá skautská organizace potřebuje nejen prima rádce skautských družin, ale také silnou roverskou kliku, která jí dá nový vítr a energii do dalších let. Tenhle potenciál nesmíme podcenit!

PS: Může se zdát, že tenhle díl Družinovky pro vedoucí je zase jen teoretickým plkáním a chybí tu zkušenosti z oddílů - nikde žádná citace, nikde žádné jméno. Nenechte se ale mýlit - výše popsané, ať už z řady kladených otázek nebo z řady možných odpovědí na ně, je posbíráno z rozhovorů z nemálem z vás v průběhu posledních měsíců.

Bára Tichavová - Rozárka
místostarostka a zpravodajka pro program

Pavla Sýkorová - Gymi
koordinátorka programových projektů