Dostupný skauting: Podzimní kolo příjmu žádostí o dotaci je otevřeno

Všimli jste si během roku, že některé rodiny členek a členů ve vašem středisku mají finanční těžkosti a rádi byste je podpořili, aby to neohrozilo skautování holek a kluků? Máme pro vás dobrou zprávu. Se začátkem nového školního roku opět otevíráme možnost získat finanční podporu z programu Dostupný skauting - podpora skautské činnosti.

Na jaře jsme měli velkou radost z toho, že 30 středisek a přístavů z celé republiky se rozhodlo využít možností nového dotačního programu Dostupný skauting a pomoci tak rodinám svých členek a členů s finančními náklady na skauting. Díky tomu mohlo přes 180 holek a kluků bez obav jezdit na výpravy a využít kvalitní vybavení jako boty, batohy nebo spacáky. Díky dotaci MŠMT a individuálním dárcům můžeme v programu Dostupný skauting pokračovat i druhou, podzimní výzvou. Stejně jako na jaře pomoc cílí na všechny rodiče, kterým v tuto chvíli pomůže v rodinném rozpočtu tak, aby nemuseli zvažovat odhlášení dítěte z oddílu. Podpora se určitě nemusí týkat jen rodin, které pobírají sociální dávky. Víte ve svém okolí o potenciálních nováčcích, kterým ke vstupu do skautu brání finanční situace rodiny? I na ně můžete zažádat o dotaci a umožnit jim tak zažít skautská dobrodružství. Ale pozor - peníze musí být utraceny ještě v tomto roce.

Připomeňme si: Pro koho a na co je dotace určená? 

Hlavní parametry dotace "Dostupný skauting - podpora skautské činnosti" zůstávají stejné, jako na jaře. Jedna z mála změn je ve spodním limitu žádosti na jedno dítě - pro podzimní kolo je možné žádat už od 2 000 Kč na člena/členku. Zde shrnujeme to nejdůležitější, kompletní informace vč. tipů k podání žádosti si můžete přečíst v podrobné a aktualizované metodice

  • Dotace je určena na podporu holek a kluků ve věku 6 až 26 let. 
  • Žádost se podává skrze skautIS. Uzávěrka příjmu žádosti v tomto kole výzvy je 8. října 2023
  • Na jednu osobu je možné žádat o částku od 2 000 Kč do 7 000 Kč. Žádá vždy středisko nebo přístav. Z procesních důvodů přijímáme od jednotek žádosti na minimálně 6 000 Kč (celková výše žádosti). 
  • Z dotace můžete pokrýt nejvýše 70% vyčíslených nákladů na dítě, 30 % podpory musí být hrazeno z jiných zdrojů. 
  • Vy sami vybíráte, koho do žádosti o podporu zařadíte. Kritéria výběru musí být schválena střediskovou radou. 
  • Z dotace můžete dítěti pokrýt účastnické poplatky na výpravy, materiál na skautské aktivity a skautské vybavení (třeba spacák nebo boty), které středisko z dotace koupí a členovi/člence půjčí.
  • O přidělení nebo nepřidělení dotace vás budeme informovat výrazně rychleji, než na jaře - nemusíme již čekat na další informace od donora. Během pár dnů po uzávěrce budete vědět, jestli s penězi můžete počítat.
  • Všechny přidělené finanční prostředky musí být vyčerpány v roce 2023 a vyúčtovány do 6. prosince 2023

Pro rok 2024 plánujeme pokračování programu Dostupný skauting. Jeho podmínky upřesňujeme a upravujeme i na základě zpětné vazby vedoucích, kteří se v roce 2023 zapojili.

Pro konzultace i doplňující informace je k dispozici koordinátorka programu Dostupný skauting Jana Harušťáková – Žíža (jana.harustakova@skaut.cz). Pro otázky k vyúčtování je k dispozici i finanční koordinátorka Hana Pechoušková - Karamela (karamela@skaut.cz).

Darujeme kroužky dětem: Další finanční podpora od České rady dětí a mládeže

Kromě nás otevírá druhé kolo příjmu žádostí o finanční příspěvek i Česká rada dětí a mládeže v projektu Darujeme kroužky dětem. Tentokrát mohou rodiče získat 2 000 Kč ve formě čtyř voucherů, které mohou využít mj. na podporu skautování svých dětí. Jak to funguje? Vaše středisko/​přístav i rodiče se nejdříve musí v systému zvlášť zaregistrovat. Rodiče požádají o vouchery a následně si mohou vybrat, že jeden nebo víc voucherů uplatní na skautskou činnost dítěte ve vaší jednotce. Vám bude finanční příspěvek připsán na účet, takže o danou částku dítěti snížíte např. registrační poplatek, poplatky za výpravy či podobně. Více informací naleznete přímo na projektových stránkách.

Jana Harušťáková - Žíža | koordinátorka programu Dostupný skauting