Do 10. června můžete žádat o finanční příspěvky na letní tábory pro holky a kluky z rodin ve finanční tísni

V minulém roce jsme díky dárcům kampaně Dostupný skauting mohli finančně podpořit 275 holek a kluků, aby nemuseli v létě zůstat sedět doma a mohli jet na letní tábor. Díky pozitivním ohlasům víme, že tato forma podpory má smysl a proto v ní letos pokračujeme – žádosti o příspěvek přijímáme od 1. dubna do 10. června ve skautISu.

Která pravidla zůstávají letos stejná a co jsme na základě zkušeností a zpětných vazeb od vás upravili?

Kompletní pravidla a tipy pro podávání žádostí jsou k dispozici zde na skautské Křižovatce v sekci Dostupný skauting, níže shrnujeme to nejdůležitější.

Výše a účel příspěvku

  • Pro každé dítě můžete žádat o příspěvek až do výše 60% ceny táborového poplatku. Předpokládáme, že procentuální nastavení vám zjednoduší výpočet částky, o kterou můžete žádat a zároveň to považujeme za spravedlivé řešení vzhledem k různým cenám táborů napříč organizací. V konkrétních číslech by se mělo jednat zhruba o stejnou částku, kterou jsme průměrně přispívali na tábory minulý rok. 
  • Příspěvek je i nadále určený pouze na pokrytí části účastnického poplatku na tábor pro vybrané holky a kluky z rodin v tíživé ekonomické situaci ve věku 6 26 let (konkrétně narozené v letech 1998 až 2018) na skautském letním táboře.

Jak žádat o příspěvek 

  • O příspěvek mohou žádat pouze organizační jednotky organizace Junák – český skaut, typicky střediska a přístavy.
  • Snížili jsme limit na minimální počet dětí v jedné žádosti na 2. Nadále předpokládáme, že v případě nutnosti podpořit 1-2 děti mohou střediska najít další zdroje financování, které lze využít (více viz sekce Kde jinde získat finanční podporu na skautské Křižovatce). 
  • Sběr žádostí tentokrát probíhá ve skautISu (stejně jako dotace "Dostupný skautíng – podpora skautské činnosti", která měla uzávěrku příjmu žádostí 15. 3.). Důvodem je procesní zjednodušení a sjednocení obou částí programu Dostupný skauting. Pro žádosti o příspěvek na tábory jsme vytvořili nový formulář “Dostupný skauting – tábory (9573)”, který bude přístupný od 1. 4. 2024.

Koho lze podpořit

  • O tom, jaké holky a kluci mohou být z programu podpořeni, i nadále rozhodujete vy – skautští vedoucí a středisková rada. Ta musí schválit způsob výběru podpořených. Povinnou součástí žádosti je uvést kritéria výběru. Konkrétní návod k výběru i vyplnění žádosti ve skautISu naleznete v metodické podpoře k programu na skautské Křižovatce.
  • Přestože je příspěvek na letní tábory určen i pro holky a kluky, kteří jsou podpoření dotací na celoroční podporu skautské činnosti (skautské vybavení, výpravy apod.), žádáme střediska a přístavy, aby postupovali uvážlivě a příspěvek nabízeli jen těm, kteří jej opravdu potřebují.

Schvalování a vyúčtování

  • Všechny žádosti, které splňují podmínky udělení finanční podpory, budou průběžně schvalovány a to až do vyčerpání financí (aktuálně je v kampani Dostupný skauting vybráno přes 700 000 Kč). Uzávěrka příjmu žádostí je 10. června. 
  • Příspěvek dostanete formou daru, jehož detailní vyúčtování nemusíte ústředí Junáka dokládat. Podrobné pokyny k vyúčtování daru budou dostupné v metodické podpoře na skautské Křižovatce.

V případě otázek a nejasností jsou na e-mailové adrese dostupnyskauting@skaut.cz k dispozici Jana Harušťáková – Žíža (koordinace, obsahové zaměření programu, také na jana.harustakova@skaut.cz) a Hana Pechoušková – Karamela (finance a vyúčtování). Všechny informace k programu jsou průběžně aktualizovány na Skautské křižovatce - skaut.cz/​dostupnyskauting.

Jana Harušťáková – Žíža | koordinátorka programu Dostupný skauting