Dostaň roverský kmen ve tvém středisku na novou úroveň. Nová příručka Rovering ti v tom pomůže

Možná cítíš, že by šlo s roveringem ve tvém středisku udělat něco jinak, lépe. Nebo se chceš ujistit, že vám to funguje dobře. Ať už jde o práci s širším roverským společenstvím nebo o vylepšení programu toho stávajícího. Možná hledáš odpověď na to, co dělat s rovery vysokoškoláky.

Pak je právě pro tebe vydaná zbrusu nová roverská metodika s názvem Rovering: putování ke skautské dospělosti.

Možná cítíš, že by šlo s roveringem ve středisku udělat něco jinak, lépe. Nebo se chceš ujistit, že vám to funguje dobře. Ať už jde o práci s širším roverským společenstvím nebo o vylepšení programu toho stávajícího. Možná hledáš odpověď na to, co dělat s rovery vysokoškoláky. Pak je právě pro tebe vydaná zbrusu nová roverská metodika s názvem Rovering: putování ke skautské dospělosti.

V příručce najdeš odpovědi na to, co jsou stavební kameny roveringu, jak je ve výchovném systému skautů ukotven a jaké jsou oblasti roverské cesty. Stejně tak se příručka zabývá tím, kdo roveři vlastně jsou, jaká je jejich historie a jakou využívají symboliku. Neopomíjí ani vývojová specifika těchto mladých lidí.

Značnou část publikace pak tvoří roverský program osobního růstu a návod, jak s ním konkrétně můžeš ty i roveři pracovat. Další velkou kapitolou pak je samotné roverské společenství. Odpoví ti na otázky kolem typů roverských skupin a jejich vztahu ke kmeni a k dalším oddílům. Odhaluje dobrou praxi při vedení roverských kmenů a otevírá otázku roverských akcí během celého roku v životě kmene. Podstatnou část tvoří i téma roverského léta.

Příručka zahrnuje nejen témata týkající se administrativy, legislativy a hospodaření kmene, ale také se věnuje jeho zázemí, včetně klubovny, způsobů komunikace mezi členy kmene a správy důležitých informací a artefaktů.V neposlední řadě v knize najdeš i kapitolu týkající se psychické bezpečnosti na akcích.

U jednotlivých témat najdeš otázky, které ti pomohou získat lepší přehled o tom, jak se skutečně pracuje s rovery ve tvém středisku. Zároveň najdeš mnoho doporučení na další zdroje, které ti pomohou získat hlubší vhled do daných oblastí.

Chci Rovering: putování ke skautské dospělosti

Kde načerpat další inspiraci?

Zkušenosti s vedením roverských kmenů můžeš nejlépe sdílet mezi lidmi, kteří se roveringu skutečně věnují. K tomu slouží akce Roverská porada. V současné době jsou otevřeny registrace a můžeš se přihlásit. Neotálej, akce se koná již na začátku listopadu.

Na kci se mimo neformálních setkání s ostatnimi dozvíš:

  • o roverské metodice
  • o probíhající revizi roverského programu
  • o možnostech koordinovat Roverskou činnost napříč (nejen) středisky
  • jak prakticky pracovat s věkovou kategorií RS na základě odborných psychologických poznatků
  • jaké možnosti nám nabízí zahraniční rovering.

Všechny potřebné informace dopodrobna vypisuje speciální web roverskaporada2023.skauting.cz.

Podívej se také na facebookovou událost.

Psali jsme: Zajímáš se o rovering? Vyraz na Roverskou poradu 23

Za TDC
Ondřej Turek – Opičák