Dělejme pro dětské uprchlíky to, co umíme nejlépe. Nabídněme jim skauting, klidně různými způsoby

Mnozí z nás dělají od prvních chvil války mnohé - vybírají či posílají peníze i materiální pomoc, vozí ji tam, kde je jí třeba, pomáhají s organizací v krizových centrech, ubytovávají uprchlé rodiny… Díky za to!

V tomto článku jdeme o krok dál - za momenty krizového řízení, za okamžiky, v kterých je třeba uspokojit akutní a základní potřeby. Do chvil, kdy se uprchlé matky s dětmi začnou rozhlížet kolem a hledat ukotvení.

Je zřejmé, že důsledky válečného konfliktu na Ukrajině nezmizí za pár dní a že lidé, kteří k nám prchají, nepřijíždí nakrátko. Velkou část z nich tvoří děti a mladí lidé, kteří byli vytržení z domovů, ze svých jistot, ze života, jaký znali, mnohdy také od části rodiny. Zažili často věci, které my jen sledujeme na obrazovkách a je nám úzko.

Posláním skautingu je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí tak, aby v budoucnu byli dobrými lidmi a pomáhali dělat svět lepším. Jsme přesvědčeni, že způsob, jakým toto poslání můžeme v aktuální situaci naplňovat velmi dobře, je nabídnout skauting také právě dětským uprchlíkům. Můžeme je pozvat do našich oddílů, dvakrát do měsíce jim nabídnout společnou činnost v klubovně, připravit pro ně prohlídku města nebo výpravu do přírody. Můžeme jim ideálně společně s českými holkami a kluky nabídnout příměstské tábory. Cesty mohou být různé. Proč bychom to měli dělat?

  • Protože naše oddíly jim umí nabídnout přátelské a bezpečné prostředí.
  • Protože ve skupině podobné skautské partě si mohou rychle najít kamarády.
  • Protože skautská činnost jim umožní zažívat radost a zotavit se z válečných zážitků.
  • Protože přátelský přístup a zkušenost našich vedoucích jim může pomoci s nabytím jistoty a důvěry v nové prostředí.
  • Protože učení se činností jim pomůže s rychlejší integrací do české společnosti.
  • Protože tradice a hodnoty skautingu mohou být v neznámém prostředí důvěryhodné také pro jejich rodiče.
  • Protože přijetí ukrajinských dětí mezi sebe je velkou školou solidarity a pomoci i pro naše holky a kluky. I jejich výchovu tak můžeme obohatit o klíčovou životní zkušenost.

Budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete tuto výzvu přijmout. Nenecháme vás v tom bez podpory. V příštím týdnu vám poskytneme ucelenou metodiku, která vám nabídne podporu využitelnou jak pro zapojení holek a kluků přímo v oddílech, tak pro pořádání jiných typů akcí pro ně. Připravujeme pro vás také nabídku letáků v ukrajinštině, které si budete moci doplnit o vlastní informace a využít v místě dle potřeby. V dubnových skautských časopisech najdete další tipy podpory. Budeme pro vás sbírat a sdílet s vámi příběhy z míst, kde už mají první zkušenosti. Dle potřeby budeme i v budoucnu metodickou podporu rozvíjet. 

Jak by to mohlo vypadat

Přizvat ukrajinské holky a kluky rovnou do naší oddílové činnosti je pouze jednou z možných cest. Zajímavá může být pro ty oddíly, kde mají třeba dostatek zkušenějších vedoucích, kteří by se nováčkům mohli věnovat. Hodit tuto výzvu na mladší, třeba 14leté rádce a rádkyně skautských družin, by jistě v první chvíli nebylo nejvhodnější.

Jistou podobu skautských zážitků, jakkoliv zúženou a omezenou, můžeme ale nabídnout i jinak. Nabízí se pořádání nízkoprahových (rozuměj jednorázových, krátkodobých, volně organizovaných) akcí, které můžou mít podobu herního odpoledne v klubovně, procházky městem, kde ukrajinské holky a kluky třeba i se zbytkem rodiny seznámíte s důležitými místy, setkání zaměřeného na procvičování českého jazyka formou her, polodenní výpravy za město a další. Některá střediska mají zkušenost s příměstskými tábory a otevřít je také ukrajinským dětem je další z možných cest. Nabídku podobných aktivit považujeme za důležitou podporu ukrajinských dětí i jejich rodin v integraci do české společnosti. Stejně tak to ale může být předstupeň k tomu, abyste se po vzájemném seznámení a otrkání mohli dohodnout na plném vstupu do oddílu, nebo aby si děti skrz seznámení s prostředím a dětmi kolem, mohli najít jinou stálou volnočasovou činnost. 

A co když ne?

Jistě mohou být dobré důvody pro to, že se k přizvání ukrajinských holek a kluků nerozhodnete. Možná zrovna v oddíle řešíte náročnou situaci, na kterou se potřebujete soustředit. Možná nemáte v oddíle, na středisku dostatek zkušenějších členů oddílové rady, kteří by se činnosti s nimi mohli věnovat. Nikdo vám to nebude mít za zlé a vaše rozhodnutí je na místě respektovat. 

V diskuzích ve Skautfóru i jinde zaznívaly dotazy, jak se postavit k tomu, že na místo v našem oddíle čekají čeští holky a kluci, protože máme plno. Jak vysvětlit jim či jejich rodičům, že upřednostníme děti z Ukrajiny. I zde platí, že rozhodnutí, zda nabídnout oddíl přednostně ukrajinským dětem, je ryze na vás a nikdo vás k tomu nebude nutit. Věříme však, že i česká společnost si uvědomuje důležitost poměrně svižné a kvalitní integrace uprchlých dětí pro jejich ozdravení v náročné životní situaci a rodiče v pořadnících tak pro vaše kroky budou mít pochopení. V podobném duchu budeme komunikovat také z naší strany směrem k veřejnosti, která nás jako skauty sleduje.

Sdílejme a říkejme si o podporu, společně to zvládneme

Robert Baden Powell řekl, že “Skauting odtržený od reality je holý nesmysl.”. Realita dnešního světa je bezpochyby velkou výzvou. Novou výzvou, která je v našich životech a zkušenostech bezprecedentní. Výzvou, která na nás klade nové nároky, větší nároky než naše běžná služba společnosti skrze výchovu mladých lidí. Věříme, že je potřeba se k ní postavit otevřeně a přijmout ji za svou. A věříme, že jako skauti v ní obstojíme a nabídneme to, co umíme nejlíp - přátelské a bezpečné zázemí těm, kteří ho teď velmi potřebují. 

Máte-li další podněty, co by vám mohlo v integraci ukrajinských holek a kluků pomoci, otázky k tématu, dejte nám vědět do tohoto vlákna na Skautfóru nebo na program@skaut.cz. Sbíráte-li už snad první zkušenosti s integrací, velmi uvítáme, když je budete sdílet zde ve Skautfóru a nebo opět na uvedeném e-mailu.

A připomínáme. Rozcestník s klíčovými informacemi najdete na skaut.cz/​ukrajina a dotazy k navázaným aktivitám posílejte kdykoli na ukrajina@skaut.cz

 - - -

Bára Tichavová - Rozárka

místostarostka a zpravodajka pro program