Dej oddílům správný kurs

Když učíme skautky a skauty být poslušnými, nezabíjíme tím jejich vlastní odpovědnost? Jak vypadá oddíl, o kterém skutečné spolurozhodují sami kluci a holky a berou ho za svůj? Jde dohromady skauting s alkoholem? A jak uchopit otázku klimatické změny v oddílové činnosti? 

Těmto a mnoha dalším otázkám se věnovalo pětašedesát výchovných zpravodajů, vedoucích oddílů a lektorů druhý zářijový víkend na Setkání výchovných zpravodajů. Třetí ročník setkání nabídlo spoustu inspirace, sdílených zkušeností a nových pohledů na otázku, jak rozvíjet skautskou výchovu v oddílech. Víkend byl nabitý 26 programovými bloky, ale došlo i na chvíle k zamyšlení, setkávání nad dobrým čajem, kulturní prožitek v podobě divadla nebo ranní běhy s koupáním v blízkém potoce. 

Pro výchovné zpravodaje byl tento víkend příležitostí k zastavení se, zamyšlení se a nasměrování své práce při podpoře oddílů a jejich vedoucích. “Před SeVýZem jsem si říkala, zda mojí přítomnosti na vzdělávačkách už nebylo dost. SeVýZ mě ale příjemně vyvedl z omylu a jsem moc ráda, že jsem se zúčastnila,” zhodnotila víkend Barča Nývltová (Kečup). Někteří účastníci si posteskli, že se další setkání uskuteční až v roce 2023 (SeVýZ se koná jednou za dva roky). 

K získání vzpruhy pro rozvoj skautské výchovy v oddílech však není třeba čekat do dalšího SeVýZu. Je možné si objednat seminář Jak být dobrým výchovným zpravodajem/​zpravodajkou, který nabízí strukturované zamyšlení nad vybranými tématy přímo ve vašem středisku, okrese či kraji. Novým výchovným zpravodajům přiblíží náplň jejich činnosti a těm zkušeným poskytne příležitost hlouběji se zamyslet nad náročnějšími otázkami. Vlastní seminář objednávejte v sekci Vzdělávání na klíč nebo na emailu podporavychovy@skaut.cz

Výchovní zpravodajové také mohou sami organizovat vzdělávací příležitosti, třeba jen jednodenní nebo několikahodinové. Náročných otázek ohledně skautské výchovy je celá řada - s výběrem těch nejdůležitějších právě pro vaše středisko mohou pomoci nástroje sebehodnocení (Semafor a Hodnocení kvality). 

Jaroslav Petřík - Australan 
koordinátor výchovných zpravodajů 
podporavychovy@skaut.cz