O dar či zápůjčku z Fondu nemovitostí požádejte do 28. 2. 2024

Dar z prostředků fondu může středisku ušetřit až pětinu nákladů na pořízení louky, pozemků kolem základny či nové klubovny. Bezúročnou zápůjčkou můžete dofinancovat připravovanou či již běžící rekonstrukci.

Vyplněnou žádost se zdůvodněním (aktuální situace, potřebnost, časový plán, další zapojené zdroje, prostředky pro splácení atd.) včetně přiloženého výpisu z KN, a fotek zasílejte e-mailem na ekonomicke@skaut.cz.

Termíny pro žádosti v roce 2024:

  • 28. 2. 2024,
  • 31. 5. 2024,
  • 31. 10. 2024.

Před podáním žádosti dobře zvažte finanční situaci a možnosti jednotky, zapojení dalších zdrojů na financování projektu a výši splátek. Splatnost by neměla překročit šest let od poskytnutí.

Zažádat je možné o dar i zápůjčku zároveň. Podrobnosti včetně formuláře najdete v tomto článku.

Ohledně dalších otázek a možnosti podpory nás neváhejte kontaktovat e-mailem na ekonomicke@skaut.cz či na tel. 774 260 960 (STS).

David Palan
koordinátor pojištění a projektů