Co potřebujeme jako skautští vedoucí vědět o vlivu alkoholu na zdraví?

Neexistuje bezpečná dávka alkoholu, která neškodí zdraví (viz. www.alkoholpodkontrolou.cz, 2021). Na internetu kolují informace, že jedno pivo či sklenka vína denně jsou v pořádku. Možná nevyvolávají závislostní chování, ale tělu škodí, zvláště pak pokud jde o mladé lidi.

Na Skautské křižovatce přibylo shrnutí základních  informací o vlivu alkoholu na zdraví. Samozřejmě se tento vliv liší v závislosti na množství a frekvenci pití alkoholu. Liší se také vzhledem k věku a dalším osobním charakteristikám konzumenta. Čím mladší člověk je, tím rizikovější je pro něj a pro jeho tělo pití alkoholu. 

„Kolem ideální dávky alkoholu se vede dlouholetá diskuse, která se v současné době trochu vyhrotila směrem, že každá dávka alkoholu je zdraví škodlivá. S tím se ztotožňuji, alkohol má opravdu škodlivý účinek na buňky, zejména na ty v centrální nervové soustavě,“ říká Ladislav Csémy z Národního ústavu duševního zdraví. (Aktualne.cz, 2022)

Zdravotní rizika pití alkoholu se přidávají k paletě dalších souvislostí ke zvážení, pokud se jedná o dostupnost alkoholu na skautských akcích s mladšími členy. Jedná se např. o aspekty výchovné, právní, etické a další. Jsou proto na místě otázky:

 • Potřebuji jako vedoucí pít alkohol na skautské akci, kde jsou členové a členky pod 18 let? Proč?
 • Potřebuji vůbec pít na jakékoliv skautské akci a proč?
 • Jsem si vědom/​a toho, jaký příklad svým svěřencům dávám?
 • Jak si mé chování v souvislosti s pitím alkoholu vykládají mladší holky a kluci?
 • Komunikujeme o různých důsledcích konzumace alkoholu a jiných návykových látek s našimi členy? Jak?
 • Je dostupný v rámci skautské akce alkohol mladším členům (např. za účelem dát jim ochutnat v “bezpečném” prostředí)?

Jednoznačné je, že poskytovat jakýmkoliv způsobem alkohol nezletilým je nepřípustné,  přinejmenším proto, že je to nezákonné (viz. právní minimum). Že má alkohol různé zdravotní následky pro jeho konzumenty, je jasné také. Je žádoucí, aby na skautských akcích s přítomností nezletilých členů nikdo nepil alkohol ani nekouřil (ani pokud je "z dohledu" nezletilých). A aby nikdo z oddílu neužíval nelegální drogy, a to ani mimo skautské akce. 

Mimo už zmiňovaných právních a zdravotních důvodů jsou v pozadí tohoto stanoviska především výchovné a bezpečnostní důvody. Nabízením alkoholu mladším můžeme mj. nevědomky říkat, že je v pořádku porušovat pravidla a zákony nebo že pít alkohol je normální až nezbytná součást života. Pít alkohol na akci např. po večerce, kdy nás “děti nevidí”, není ani přímé ani svobodné chování. Děti jsou navíc velmi všímavé, vidí obvykle více než předpokládáme. Jaký výchovný dopad pro ně má, pokud najdou v potoce lahváče nebo u koše prázdné lahve od vína? Nevědomky tím můžeme posílit nedůvěru členů a členek, když před nimi něco skrýváme. 

Zvažme ve svých oddílech a střediscích, jak pracujeme směrem k mladším členům a členkám s tématem návykových látek, tedy i alkoholu. Mají holky a kluci u nás dostatečné informace podané přiměřeně k danému věku? A to i z jiných hledisek než jen ze zdravotního. A jaký příklad jim v přístupu k alkoholu dáváme my sami? Jistě se nemusíme stát abstinenty proto, abychom svým mladším svěřencům dávali dobrý životní příklad a mohli být vůči nim na táboře či jiné akci otevření. Stejně tak buďme otevření sami k sobě a ke svým spolupracovníkům ve vedení. Inspiraci k přemýšlení můžeme najít také v některých bodech navrhovaného znění Kodexu jednání dospělých:

Nejčastější mýty o alkoholu a zdraví:

 • Alkohol je lék na nachlazení

  • alkohol potlačuje funkci imunitního systému - oslabuje obranyschopnost konzumenta,
  • alkohol odvodňuje už tak málo zavodněné tělo bojující s nachlazením,
  • alkohol jako dezinfekce působí pouze na kůži, nikoli na viry uvnitř těla, které bychom chtěli zničit jeho požíváním,
  • v některých lécích je alkohol přítomen, neboť se jiné složky léku snáz rozpouští v ethanolu než ve vodě. (www.healthline.com, 2022).
 • Alkohol je prevencí střevních potíží

  • alkohol (při koncentraci alespoň 60 % obj.) funguje jako dezinfekce na naší kůži, ale žádný takový účinek na naše tělo nemá, pokud jej strávíme. (SZÚ, 2020).


Jana Jirasová - Prcek, zpravodajka pro dospělé a personalistiku
a
Kateřina Slavíková - Kačka, koordinátorka personalistických projektů

Zdroje: