Chcete propagovat vaši akci zaměřenou na rozvoj duchovního života? Obraťte se na duchovní odbor Junáka

Jako Odbor duchovní výchovy jsme dostali žádost, abychom propagovali nejen "svoje akce" (tedy ty, které přímo zajišťujeme, nebo se na jejich zajišťování podílíme), nýbrž abychom se pokusili propagovat i další skautské aktivity, které pomáhají podpoře a rozvoje duchovního života. Nápad je to jistě úžasný a má logiku.:) Děkujeme!

Akorát je docela nelehký úkol, abychom se o takových akcích včas dozvěděli a současně nám je někdo aspoň stručně dokázal představit. Také chceme propagovat něco, co má určitou kvalitu.

A tak se obracíme na vás s prosbou:

Pokud chcete nějakou akci - seminář, setkání, kurz, nějaký dobrý program nebo video, článek atd. - nabízet a propagovat i s naší podporou, pošlete nám o tom jasnou byť stručnou zprávu.

Leccos víme o aktivitách Ekumenické lesní školy, s níž máme spolupráci bližší, ale také nevíme všechno.

Nejlepší tedy bude, když to budete posílat na adresu edy@skaut.cz. 

My se pokusíme o propagaci skrze naše kanály, třeba zveřejněním na facebookové stránce Odboru duchovní výchovy Junáka.

S poděkováním a přáním hezkých svátků

Jiří Zajíc - Edy