Cestovní náhrady – nová vyhláška platná od 1. 1. 2024

Průměrné ceny pohonných hmot a sazby opotřebení pro výpočet cestovních náhrad stanovuje vyhláška MPSV, která se pravidelně aktualizuje k 1. lednu každého roku. Zjistěte, jaká je jejich nová výše.

Pro správný výpočet cestovních náhrad je potřeba použít tu sazbu / průměrnou cenu, která platila v době uskutečnění cesty (nikoli v době odevzdání vyúčtování).

Pro výpočet cestovného je možné použít skutečnou cenu za pohonné hmoty, která se prokazuje dokladem o koupi v době konání cesty (nejdéle 3 měsíce před a 1 měsíc po cestě), nebo průměrnou cenu, kterou stanovuje právě Vyhláška MPSV. Pro rok 2024 platí Vyhláška č. 398/​2023 Sb. Přehled vyhlášek vydaných MPSV zde.

Sazby platné v roce 2024

Sazba opotřebení platná od 1. 1. 2024:

  • 5,60 Kč pro osobní automobily,
  • 1,50 Kč pro jednostopá vozidla.

Zatímco vyhláška hovoří o nejnižší sazbě, v Junáku tuto sazbu používáme jako maximální. OJ si může stanovit jakoukoli nižší sazbu ve svém rozhodnutí/vnitřním předpisu (blíže viz Směrnice).

Průměrná cena PHM je v roce 2024 stanovena:

  • Natural 95 / Super 95 ve výši 38,20 Kč
  • Natural 98 / Super 98 ve výši 42,60 Kč
  • Nafta ve výši 38,70 Kč
  • Elektřina (za 1 kWh) ve výši 7,70 Kč

Podmínky pro výplatu cestovních náhrad jsou upraveny ve Směrnici k proplácení cestovních náhrad. Naše organizační jednotky mohou využít tento formulář cestovního příkazu k proplacení cestovních náhrad.

Michaela Šlocarová - Tubus