Čerpali jste v letošním roce dotace? Vše, co potřebujete vědět, se dozvíte zde

Blíží se termín pro vyúčtování neinvestiční dotace ze zdrojů MŠMT, proto jsme pro Vás zpracovali přehled nejčastějších chyb, s nimiž se při kontrolách vyúčtování setkáváme. Zároveň připomínáme, do kdy a jakým způsobem je nutné jednotlivé typy neinvestičních dotací vyúčtovat.

Při vyúčtování neinvestičních dotací se řídíme Rozhodnutím o poskytnutí dotace, v němž naleznete výši dotace, maximální podíl dotace na celkových nákladech i základní podmínky pro její využití. Rámcové podmínky naleznete rovněž ve Směrnici k dotacím pro rok 2021, případně v krajských vyhláškách, které upravují provozní dotace.

Ve skautISu se vyúčtovávají tyto dotace; detailní informace najdete u jednotlivých dotačních titulů:

papírově formě se vyúčtovávají provozní dotace. Termíny jsou stanoveny krajskými vyhláškami. Junácké kraje odevzdávají vyúčtování na ústředí nejpozději do 31. 12. 2021. 

Pro všechny kapitoly neinvestičních dotací platí: 

Dotace nelze v žádném případě použít na: 

 1. úhradu výdajů na občerstvení (např. při jednáních orgánů nebo návštěvách hostů; za občerstvení se nepovažuje stravování účastníků vzdělávacích akcí; doporučujeme, pokud máte možnost, z dotace hradit jiný náklad, než je občerstvení) 
 2. dary a ceny (darování majetku třetím osobám, poukázky na nákup služeb a zboží, kytice a smuteční věnce), drobné odměny pro děti v rámci pořádaných akcí dotovat lze - např. za výhru v závodech nebo celoročního bodování; 
 3. pokuty a penále; 
 4. úhradu pořízení investičního majetku (s výjimkou dotace investiční);
 5. výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci; 
 6. nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy; 
 7. nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisí s vlastním posláním nebo činností organizace;
 8. leasing; 
 9. financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost organizace; 
 10. náklady zahraničních cest a stáží (s výjimkou projektů v oblasti mezinárodní spolupráce); 
 11. úhradu mzdových prostředků a souvisejícího pojištění (s výjimkou dotací pro junácké kraje stanovené v rozhodnutí); 

 

Účetní doklady a jejich náležitosti

Všechny dotované doklady musí splňovat náležitosti účetních dokladů dle Zákona o účetnictví.

Dotace jsou poskytovány a vyúčtovávány zaokrouhleně dolů na celé koruny.

Více o účetních dokladech a jejich náležitostech je uvedeno v metodickém listu Doklady v účetnictví.  

Na co si dát pozor při vyúčtování dotací a také přehled nejčastějších chyb shrnuje tento článek. 

Ke korespondenci využívejte oficiální e-mailovou adresu ekonomicke@skaut.cz a poštovní adresu Junák–český skaut, z. s., Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1. V případě nejasností nebo dotazů se ozvěte na výše zmíněnou e-mailovou adresu nebo tel. 774 260 960

Zuzana Vaidová
koordinátorka dotací