Čerpali jste v letošním roce dotace? Vše, co potřebujete vědět, se dozvíte zde

Blíží se termín pro vyúčtování neinvestiční dotace ze zdrojů MŠMT, proto jsme pro Vás zpracovali přehled nejčastějších chyb, s nimiž se při kontrolách vyúčtování setkáváme. Připomínáme také, do kdy a jakým způsobem je nutné jednotlivé typy neinvestičních dotací vyúčtovat. 

Při vyúčtování neinvestičních dotací se řídíme Rozhodnutím o poskytnutí dotace, v němž naleznete výši dotace, maximální podíl dotace na celkových nákladech i základní podmínky pro její využití. Rámcové podmínky naleznete rovněž ve Směrnici k dotacím pro rok 2023, případně v krajských vyhláškách, které upravují provozní dotace.

Ve Směrnici k dotacím je nově také doporučeno u některých dotačních titulů (neorganizovaná mládež, stavby atp.) přiložení účetní sestavy (“výsledovky”) projektu. Toto doporučení vzniklo zejména na základě pokynů k vyúčtování dotace MŠMT. Předkládání výkazů je běžné i u jiných grantů a je potřeba je mít. Více o tématu výsledovek naleznete zde.

Ve skautISu se vyúčtovávají tyto dotace; detailní informace najdete u jednotlivých dotačních titulů:

V papírově formě se vyúčtovávají provozní dotace. Termíny jsou stanoveny krajskými vyhláškami. Skautské kraje odevzdávají vyúčtování na ústředí nejpozději do 31. 12. 2023. 

Pro všechny kapitoly neinvestičních dotací platí: 

Dotace nelze v žádném případě použít na: 

 1. úhradu výdajů na občerstvení (např. při jednáních orgánů nebo návštěvách hostů; za občerstvení se nepovažuje stravování např. účastníků akcí);
 2. dary a ceny (darování majetku třetím osobám, poukázky na nákup služeb a zboží, kytice a smuteční věnce), drobné odměny pro děti v rámci pořádaných akcí dotovat lze - např. za výhru v závodech nebo celoročního bodování;
 3. pokuty a penále;
 4. úhradu pořízení dlouhodobého hmotného majetku, jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč a pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč;
 5. výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci nebo hrazených z dotací státního rozpočtu (v publikacích a brožurách je tato skutečnost uvedena);
 6. nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy;
 7. nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností organizace;
 8. leasing;
 9. financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost organizace;
 10. úhradu nákladů zahraničních cest a stáží;
 11. úhradu mzdových prostředků a souvisejícího pojištění (s výjimkou provozní dotace OJ pro kraje stanovené v rozhodnutí);
 12. v případě dotace na vzdělávací akce na náklady nesouvisející s danou vzdělávací akcí;
 13. úhradu vzdělávání, které nesouvisí s činností organizace a jejím organizačním zajištěním.

Na co si dát pozor při vyúčtování dotací a také přehled nejčastějších chyb shrnuje tento článek. 

Ke korespondenci využívejte oficiální e-mailovou adresu ekonomicke@skaut.cz a poštovní adresu Junák – český skaut, z. s., Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1. V případě nejasností nebo dotazů se ozvěte na výše zmíněnou e-mailovou adresu nebo tel. 774 260 960.

Petra Holanová – koordinátorka ekonomických agend
Katarína Petránková – finanční manažerka